งานที่ต้องทำจาก apps

รายการสิ่งที่ต้องทำอาจเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยียุคต่อไป
เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่จริงจัง มีการตั้งมูลนิธิเพื่อการสร้าง/นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ใหม่
ด้วยการขับเคลื่อนจากพลังประสบการณ์จาก Google, Netflix, Pandora
ให้ลองคิดดูว่า ถ้ามีบริษัทหนึ่ง หรือ Facebook , LinkedIn หรือธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่
ซึ่งสามารถเข้าถึง/เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ ปฏิทิน สมุดรายชื่อ อีเมล์ apps 
มันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างรายการส่วนบุคคลที่ต้องทำสำหรับคุณ 
ที่ดีกว่านั้น คุณยังสามารถปรับแต่ง/ปรับบริการที่เหมาะสมกับตัวคุณเองตามต้องการ
ลองคิดดูว่า ถ้าคุณสามารถจัดกำหนดการที่ผลักดันให้ต้องทำและจัดลำดับความสำคัญของงาน
และมี app ที่ดัดแปลง และตอบสนองตามแบบที่ต้องการนี้
จะสามารถบริหารเวลาเหมือนกับการชอบปิ้งออนไลน์กับ Amazon ได้

เรียบเรียงจาก
The Daily Idea from Harvard Business Review,October 11, 2013
To-Do Lists Are Ready for a Reinvention To-do lists may be the next tech breakthrough — seriously. The foundation for a reinvention has already been set with the recommendation engines that power our experiences with Google, Netflix, and Pandora. Think about it. If one of these companies — or Facebook, LinkedIn, or a new startup — had access to your calendar, address book, email, apps, it wouldn’t be too difficult to generate a personalized to-do list for you. Better yet, if you could also tweak and tune the service to your own needs — say, if you could schedule nudges and set priorities — and the app adapted and responded in kind, it could do for time management what Amazon did for online shopping.

ไม่มีความคิดเห็น: