ธุรกิจต้องการจริงหรือไม่

ก่อนที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสร้างสรรค์สินค้าให้กับบริษัท
จากกรณีศึกษา/ประมวลผลข้อเรียกร้องหรือเสียงบ่นต่าง ๆ
ให้แน่ใจว่าเป็นความต้องการทางธุรกิจอย่างชัดเจน
ถ้าผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าใจหรือเห็นด้วยกับคำอธิบายของปัญหา แน่นอนพวกเขาจะไม่อนุมัติ
เริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโดยตรง
และจะได้รับประโยชน์จากการแก้ปัญหาดังกล่าว
ถามพวกเขา : ปัญหาเริ่มเมื่อใด ? ปรากฎตัวชัดเจนอย่างไร ?
รวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงาน สำรวจ  หลักฐานใด ๆ ที่จะสามารถแสดงผลให้ 
แต่อย่าเพิ่งใช้คำของคนพวกนั้น ถ้าเป็นไปได้ ให้สังเกตจากปัญหาโดยตรง 
ผ่านบทสนทนาของผู้รับผลประโยชน์และข้อสังเกตของตนเอง 
พัฒนาภาพรวมของปัญหาเพื่อให้การแก้ไขปัญหาของคุณเป็นที่น่าหลงใหลมากขึ้น

เรียบเรียงจาก Harvard Business Review,
Management Tip of the Day,October 04, 2013
To Build Your Case, First Identify the Business Need Before you can build a compelling case for a new product or initiative at your company, make sure the business need is crystal clear. If your stakeholders don’t understand and agree with your explanation of the problem, they’re not going to approve it. Start by talking to the people who are directly affected by the problem and will therefore benefit from the solution. Ask them: When did the issue start? How does it manifest itself? Gather any relevant data, reports, surveys—whatever evidence they can provide. But don’t just take people’s word for it. If possible, observe the issue firsthand. Through conversations with your beneficiaries and your own observations, develop a full picture of the problem so your solution is that much more enticing.

ไม่มีความคิดเห็น: