สร้างความผูกพันองค์กร

การวิจัยล่าสุดจาก Gallup แสดงว่า ความผูกระหว่างคนงานกับบริษัทสหรัฐอยู่ที่ 30% 
สภาวะการทำงานลูกจ้างขึ้นกับ/ผูกพันเชื่อมโยงกับผลกำไร ความพึงพอใจของลูกค้า
และการลาออก/หมุนเวียนเปลี่ยนงานทำแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรักษาคนไว้ นี่คือตัวบ่งชี้บางอย่าง

ค้นหาว่าอะไรที่ผูกพันคนงาน  
แทนการเน้นที่จะค้นหาว่าทำไมความผูกพันคนงานจึงต่ำ
ชี้ชัดและระบุได้ว่าอะไรที่ได้ผล และอะไรที่ควรจะทดแทนหรือเปลี่ยนแปลง
หารูปแบบวิธีการที่สร้างความผูกพันระหว่างส่วนบุคคลและทีมงาน

ส่งเสริมความผูกพันระดับล่างสุด(รากหญ้า)  
เจ้านายไม่สามารถสั่งให้ลูกน้องหลงใหลรักกับงานได้หรอก
แต่ให้ทดแทนด้วยการให้อำนาจหรือกระจายอำนาจการทำงาน 
ให้ลูกน้อยแบ่งปันเล่าเรื่องราวต่าง ๆ แบ่งปันความคิดดี ๆ 
และสืบสานรักษาแนวทางปฏิบัติ(ทำงาน)ที่ดี

รู้จักเป้าหมายที่คืบหน้า
ความกระตือรือร้นไม่สามารถประเมินได้เพียงครั้งเดียว
เพราะมันมักจะแกว่งไปมากับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
เพื่อสร้างความผูกพันให้กับองค์กร
ตัวเจ้านายเองต้องมีความผูกผันตนเองกับองค์กรด้วย
และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอกับความคืบหน้าในเรื่องนี้


Management Tip of the Day,October 07, 2013
Ignite Employee Engagement Recent research from Gallup shows that engagement among US workers is holding steady at a scant 30%. Employee engagement is linked to profitability, customer satisfaction, and turnover – but it’s not simple to address. Here are some pointers: Find out what engages your employees. Instead of focusing on why engagement is low, figure out what’s already working and find ways to replicate it. Help others model what the most engaged individuals and teams do. Encourage grassroots engagement. You can’t mandate passion for the work. Instead, ignite it by empowering your people to share stories, exchange ideas, and disseminate best practices. Recognize a moving target. Enthusiasm can’t be assessed just once; it fluctuates with changing circumstances. To keep your organization engaged, you must remain engaged yourself and check in often on its progress.

ไม่มีความคิดเห็น: