ผลงานระดับเฉลี่ยถือว่าดีแล้ว

มีคนทำงานแบบสมบูรณ์แบบที่อยู่ภายในหน่วยงาน
ถ้าหากคุณเคยหลงไปกับรายละเอียด
จนกระทั่งวิสัยทัศน์ของคุณชัดเจนเแล้ว
ให้คุณจะตระหนักให้ดีในเรื่องนี้ 
คนเราบางคน ต้องการผลงานสมบูรณ์แบบนำไปสู่ความสุดโต่ง
และทำให้คนเราต้องกลายเป็นโรคบ้างาน มีอาการทางประสาท
และที่ไม่สามารถหยุดยั้งการทำงานได้เลย
จนกว่าทุกรายละเอียดจะถูกต้องสมบูรณ์แบบ

วิธีการแบบนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดีที่สุด 
ทางเลือกวิธีการที่ดีกว่า
แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นการตอบโต้
หรือเป็นความเห็นแย้งโดยสัญชาติญาณ
คือ การตั้งต้นที่ค่าเฉลี่ยของงานที่ทำ
เรื่องแบบนี้จึงจะถูกต้อง ค่าเฉลี่ยของงาน
มีประสิทธิภาพมากกว่า ความร้อนอกร้อนใจ
และความร้อนอกร้อนใจที่ต้องการให้ผลงาน
บรรลุถึงระดับที่สุดยอดยิ่งใหญ่
แน่อนไม่มีทางมาถึงได้ไม่ว่าทางหนึ่งทางใด

แต่ไม่ได้หมายความว่า 
คนเราต้องทำงานในระดับผลงานที่ต่ำ ๆ อย่างแน่นอน
แต่ทัศนคติระดับปานกลาง/ค่าเฉลี่ย
จะปลดปล่อยจิตใจของเรา
ให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น
และเรียนรู้กระบวนการทำงานได้มากขึ้น


เรียบเรียงจาก
The Daily Idea from Harvard Business Review
October 31, 2013
Average Work is Usually Good Enough
There’s a perfectionist lurking inside each of us. If you’ve ever obsessed over a detail until your vision went white, you’re well aware of this. Some of us, however, take perfectionism to the extreme, and it can turn us into neurotic workaholics who can’t stop until every detail is just right. This isn’t the best way to succeed. A better approach — and this may seem counter-intuitive — is to settle for being average. That’s right: average. It’s more efficient than tweaking, and tweaking, and tweaking our work in the hopes of reaching a level of greatness that we probably won’t come close to anyway. That doesn’t mean we should do shoddy work, of course. But an average attitude may free our minds to accomplish more, and learn more in the process.

ไม่มีความคิดเห็น: