ความวิตกกังวลเป็นดาบสองคม

เมื่อเรารู้สึกวิตกกังวลในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจ
และเรื่องนี้เป็นจริงอย่างยิ่ง
ถ้าหากเป็นการตัดสินใจที่มีเดิมพันสูง 
เรามีแนวโน้มที่จะขอคำปรึกษาเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
แต่เรื่องแบบนี้ไม่เสมอไป  ที่จะได้รับคำแนะนำที่ดี
และอาจจะนำเราไปผิดที่ผิดทางได้

ทำไม ?  
เมื่อคนเราวิตกกังวลแล้ว  ความสามารถของคนเราจะลดทอนลงไป
ยากที่ะบอกความแตกต่างระหว่างคำแนะนำ "ดี" และ "เลว"  
มันไม่เป็นธรรมเลย  ที่ความวิตกกังวลทำให้เราต้องหันหน้าไป
ขอความช่วยเหลือ/คำแนะนำจากเพื่อนหรือคนอื่น ๆ
แต่เรื่องแบบนี้ยิ่งจะทำให้เราแย่ลงกว่าเดิมได้ถ้าได้รับคำแนะนำที่ไม่ดี
ดังนั้นต้องระมัดระวัง สงบจิตสงบใจ แล้วก้าวต่อไป

เรียบเรียงจาก

The Daily Idea from Harvard Business Review, October 30, 2013
Anxiety Is A Double-Edged Sword
When we’re feeling anxious about making a decision — and this is especially true if it’s a high-stakes decision — we tend to seek the counsel of our friends or colleagues. But this isn’t always a good move to make, and it can lead us astray. Why? When we’re anxious, our ability to tell the difference between “good” advice and “bad” advice is diminished. It’s almost unfair: anxiety makes us run to others for help but it also makes us more susceptible to bad advice. So be careful, keep calm, and carry on.
 

ไม่มีความคิดเห็น: