จัดการกับคนที่ไม่ชอบ

อย่าทำตนเหมือนกัยผู้จัดการส่วนมาก
ที่ทำตัวจมปลักกับรายงานโดยตรง
จากคนที่ชื่นชอบและชอบฟังแต่เรื่องดีดี
แต่มักจะมีบางคนที่ยั่วยุหรือท้าทายจากคนที่ไม่ชอบหน้า
คนที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเรื่องใหม่ ๆ
และช่วยขับเคลื่อนที่มงาน/กลุ่มให้ประสบความสำเร็จ
เมื่อคุณไม่ชอบการทำงานของพนักงาน/ลูกจ้างบางคน
โดยที่อาจจะรู้ตัวหรือไม่ หรือบริหารจัดการพวกเขาไม่ดี
มีการปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไม่เป็นธรรม
หรือไม่เห็นแก่ประโยชน์ที่แท้จริง
ทั้งที่จริง ๆ แล้วสามารถจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากคนที่คุณไม่ชอบ

เรียนรู้วิธีจัดการกับเรื่องที่ยุ่งยาก

อย่าแสดงอาการไม่พอใจ
เพราะคนทุกคนต้องการเจ้านายที่ชอบตน
แต่พนักงานอาจ เข้าใจว่าความไม่พอใจของเจ้านาย
มาจากสาเหตุของสมรรถภาพ/ผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ทุกอย่างยังเป็นธรรม ยุติธรรม และสงบจิตสงบใจ

ตรวจสอบความลำเอียง

หากคุณกำลังมีปัญหาในเรื่องความยุติธรรม
ให้ขอคำปรึกษาจากผู้จัดการคนอื่น
ที่คุ้นเคยกับการทำงานพนักงานอื่น
ถามว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ของคุณสอดคลัองตรงกับเขาหรือไม่

เปิดใจ

าจต้องใช้เวลามากกับพนักงานที่มีปัญหา
บางทีอาจจะด้วยการทำงานร่วมกันในงานที่ลำบาก
โปรดจำไว้ว่ามุมมองที่เปลี่ยนแปลงได้
พนักงานที่คุณโปรด/ชื่นชอบในวันนี้ 
วันพรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นคนโปรด/ชื่นชอบน้อยลง

เรียบเรียงจาก
Management Tip of the Day: How to Manage Someone You Don't Like
Harvard Business Review, November 05, 2013
 
If you’re like most leaders, you probably gravitate towards direct reports who act nice and don’t deliver bad news. But it’s often those who provoke or challenge you—the people you like less—who prompt new insights and help propel the group to success. When you dislike an employee you might—consciously or not—mismanage him, treat him unfairly, or fail to see the real benefit he can deliver. To get the most out of someone you don’t like:

Learn how to handle your frustration. Don’t let your distaste show. Everyone wants their boss to like them, and your employee might presume that any disapproval has to do with his performance. Remain fair, impartial, and composed.

Check your bias. If you’re having trouble being fair, seek counsel from another manager who is familiar with the employee’s work. Ask whether your evaluation matches the outsider’s.
Keep an open mind. It might help to spend more time with the problem employee, perhaps by collaborating on a difficult task. Remember that perspectives change, and your favorite employee today might become your least favorite tomorrow.

ไม่มีความคิดเห็น: