ที่ไอร์แลนด์ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงทำงาน

ข่าวดีจาก the World Economic Forum
การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศทั่วโลก
ดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จ
นอกจาก 100 ประเทศที่องค์กรที่ได้รับการติดตาม
ตั้งแต่ปี 2006  จำนวนถึง 86% แสดงให้เห็นว่า
มีการปรับปรุงเรื่องนี้และกำลังก้าวไปข้างหน้า

แม้ว่าจะช้า ๆ ในบางกรณี  ด้านความเท่าเทียมกัน
แต่ยังคงมีงานอีกจำนวนมากที่ต้องทำ
เพื่อที่จะคงไว้/รักษาแรงผลักดันเรื่องนี้

ยังมีส่วนหนึ่งของประเทศในโลกนี้
ให้มองไปที่กลุ่มของนอร์ดิก  ที่สร้างแรงบันดาลใจ 
ไอซ์แลนด์, ฟินแลนด์, นอร์เวย์และสวีเดน 
นโยบายที่ก้าวหน้าของประเทศเหล่านี้
ในการดูแลเด็กและเวลาทำงานของผู้ปกครอง
เป็นเหตุผลหลักที่ว่า ประเทศเหล่านี้เป็นผู้นำในด้านค่าใช้จ่าย 
และนำอย่างห่างไกลมากกว่าประเทศอื่นในเรื่องเหล่านี้ 

เรียบเรียงจาก 
The Daily Idea from Harvard Business Review, October 28, 2013
The Best Place to Be a Working Woman Is Iceland
Good news from the World Economic Forum: the fight for gender equality across the globe seems to be paying off. Out of the 100 countries the organization has been tracking since 2006, 86% showed improvement, and are moving — albeit slowly, in some cases — toward parity. But there’s still a lot of work to do. In order to keep the momentum going, the rest of the world should look to its Nordic counterparts for inspiration: Iceland, Finland, Norway, and Sweden. Their progressive policies on childcare and parental leave are the main reason why they’re leading the charge — and distancing themselves from the pack.

ไม่มีความคิดเห็น: