ร้องไห้ในที่ทำงาน

มากเพียงใดที่ต้องใช้เวลาอยู่ที่สำนักงาน
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คนเรา
บางครั้งจะมีอารมณ์ในที่ทำงาน
ด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเกี่ยวกับงาน
ผู้จัดการหลายคนรู้สึกอึดอัดกับเรื่องราวเหล่านี้
แต่แทนที่จะปฎิเสธการร้องไห้ของลูกน้อง
ให้ปฏิบัติด้วยเคล็ดลับดังต่อไปนี้

ปล่อยให้ร้องไห้
สัญชาติญาณแรกสุดคือให้การช่วยเหลือ
ให้เป็นที่พักพิงและเสนอกระดาษซับน้ำตา
มันไม่ใช่เรื่องการไม่เป็นคนมืออาชีพ
แต่มันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์

หาคำตอบในประเด็นธรรมดา
สังเกตลูกน้อง/ให้เวลาและโอกาส
ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเขาเอง

อย่าเร่งรัดให้ลูกน้องบอกเล่าเรื่องราว
ที่ทำให้ต้องร้องไห้ในที่ทำงาน
ถ้ายังไม่พร้อมที่จะบอกเรื่องราวเหล่านี้

วางแผนเฉพาะกิจในการจัดการสถานะการณ์แบบนี้
สามารถลดภาระงานของเธอได้หรือไม่
สามารถชี้วัดตรวจสอบความผิดปรกติ
เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และจะจัดการอย่างไรกับผลกระทบของงาน

เรียบเรียงจาก Harvard Business Review
Management Tip of the Day, October 15, 2013

What to Do When an Employee Cries at Work
Given how much time we spend at the office, it’s inevitable that people will occasionally get emotional in the workplace—for personal or professional reasons. Many managers are uncomfortable with emotional behavior, but instead of ignoring your employees’ tears, respond with these practical tips: 
Let the tears flow. Your first instinct should be to help. Be comforting and offer a tissue. It’s not unprofessional to cry, it’s human.
Keep your responses simple. Focus on the employee and resist the temptation to tell a story of your own. Don’t push a person to tell you what’s happening if he doesn’t want to talk about it.
Make a specific plan for handling the situation going forward. Can you temporarily reduce her workload? Can you set up regular check-ins to monitor the situation and how it’s affecting her work?

ไม่มีความคิดเห็น: