วิธีการธุรกิจในการจ้างงานรายใหม่

ความรับผิดชอบที่ท้าทายมากขึ้นในการบริหารจัดการ
ที่ผลักดันให้ HR ในการว่าจ้าง/สรรหา ผู้บริหารระดับแนวหน้า
และงานว่าจ้างอาจจะเป็นงานที่ยากที่สุดเพียงอย่างเดียวในงานทั้งหมด 
การคัดกรองผู้สมัครมีต้นทุนสูง และการใช้สัญชาติญาณและประสบการณ์
อาจส่งสัญญาณผิด ๆ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

จัดระบบการบริหารจัดการคัดสรร/คัดเลือกคนเข้าทำงาน
ด้วยการคัดผู้สมัครที่ไม่เหมาะสมออกไปก่อน
(ตัวอย่าง ไม่ตรงตามข้อกำหนดของงาน
หรือการสื่อสารแบบที่องค์กรของคุณต้องการ 
ไม่ใช่สื่อสารสำหรับคนทุก ๆ คน 
เพราะกระบวนการที่มีอยู่ทั่วไปต้องพบกับ
ตัวแปรที่ผู้สมัครบางคนมีคุณสมบัติมากล้นเกินพอดี
และผู้จัดการหลายคนอาจจะมีอคติบางอย่างกับผู้สมัคร

ผู้จัดการจ้างงาน/HR บางรายเลือกที่จะใชับริการ outsource 
เว้นแต่งานประจำเป็นการว่าจ้างสำหรับงานชนิดที่คล้ายกัน 
หรือมีอยู่ในระดับเดียวกันที่มีขนาดใหญ่มาก 
เรื่องเหล่านี้บางครั้งอาจจะโชคดีหรือได้รับผลงานที่ดี
ถ้าเกิดขึ้นหน่วยจ้างงานภายนอกได้รวบรวมผู้สมัคร
และแยกแยะคัดกรองจนเหลือคนจำนวนหนึ่งไม่มากแล้ว
ที่สามารถเลือกจากผู้สมัครจำนวนน้อยรายเหล่านีี้ได้

เรียบเรียงจาก Harvard Business Review
Management Tip of the Day, October 14, 2013 Tackle the Tough Business of Hiring New Employees Responsibility for talent management is increasingly shifting from HR to frontline executives—and hiring may be the single hardest task in of them all. Screening applicants is expensive, and a glut might actually signal poor recruiting. Set apart your best fits by urging away unsuitable candidates (for example, in the job listing’s requirements) or communicating the ways in which your organization isn’t for everyone. Because the process is so rife with variables—candidates may overstate their qualifications and many managers are subject to personal biases—some hiring managers opt to simply outsource it. And unless you regularly hire for similar types of jobs or operate on a very large scale, you’ll probably get better results if outside recruiters gather applicants and winnow the field to a small number from which you can select.

ไม่มีความคิดเห็น: