เมื่อไรจะเป็นโค้ช เมื่อไรจะสอน

การพัฒนาทักษะของพนักงาน
ให้ประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเลือกวิธีการ
หากกำลังทำงานกับคนงานมือใหม่ 
หรือผู้ร่วมงานที่ต้องปรับปรุงทันที
ถ้าดังนั้น คุณจะต้องใช้วิธีการโดยตรงและสอนแบบตัวต่อตัว
แสดงตัวอย่างหรือบอกว่าวิธีการทำงานให้คำแนะนำชัดเจน ตอบคำถาม
หรือให้ติดตามเหมือนเงาตามโครงการต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถเรียนรู้ด้วยการสังเกตและจดจำ

หรืออีกวิธีการหนึ่ง ด้วยการใช้มิฉะนั้นใช้วิธีการสนับสนุนเพิ่มเติม 
ทำแบบโค้ช ด้วยการตั้งคำถาม ให้พวกเขาต้องหัดคิดและแก้ปัญหา 
มากกว่าเพียงการทำตามคำแนะนำ 
ใช้ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสในการโต้ตอบเพื่อค้นพบและแก้ไขปัญหา 
เมื่อทำแบบโค้ช ถามมากกว่าบอกจุดมุ่งหมาย
อัตราส่วนประมาณ 4:1 ถ้าพลิกอัตราดังกล่าว คุณกำลังจะสอนงาน

เรียบเรียงจาก Harvard Business Review
Management Tip of the Day, October 08, 2013

Know When to Coach and When to Teach
To develop your employees’ skills, evaluate the situation before choosing an approach. Are you working with someone who’s inexperienced or a colleague who requires immediate improvement? If so, you’ll want to take a directive approach and teach, showing or telling her what to do—give clear instructions, answer questions, or have her shadow you on a project so she can learn by observing. 

Otherwise, you’re probably better off with a more supportive approach; coach by asking questions that prompt her to think and solve problems, rather than just doling out advice. Use the moment as an interactive opportunity to discover and create new solutions. When coaching, ask more than you tell—aim for a ratio of about 4:1. If you flip that ratio, you’re teaching. 

ไม่มีความคิดเห็น: