เติบโตด้วยการศึกษาภาวะผู้นำ

องค์กรที่ประสบความสำเร็จจะเพิ่มความหลากหลาย
และให้โอกาสในการพัฒนาภาวะผู้นำ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานในระดับล่างขององค์กร 
ตัวอย่างเช่น  บริษัทแห่งหนึ่ง มีโครงการสองปี " โปรแกรมซีอีโอ " 
รับผู้สมัครที่ตั้งใจเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น
และมีการสัมผัสอย่างมีนัยสำคัญกับผู้บริหารระดับสูง
โปรแกรมนี้รวมถึงผู้สมัครภายนอกและผู้สมัครวัยหนุ่มสาว
ที่มีภูมิหลังแตกต่างกันหรือผู้ด้อยโอกาสก่อนหน้านี้ในบริษัท

ในขณะที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเงิน
ยังเน้นหนักไปเรื่องการลงทุนที่มีนัยสำคัญ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสมาชิกขององค์กร
ที่มีแนวโน้มเช่นเดียวกับการรับสมัครให้ทำงาน
นอกจากนี้ยังสามารถเสนอโอกาสให้พนักงาน
ที่มีศักยภาพสูงไปศึกษาภายนอกและพัฒนาตนเอง
การให้ความสนใจกับผู้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้
ให้รับรู้ในใจว่า การฝึกอบรมที่มีความหลากหลาย 
ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการดำเนินการได้ทันที
แต่ต้องใช้เวลาและถักทอให้เป็นวัฒนธรรมองค์การ

เรียบเรียงจาก Harvard Business Review,

Management Tip of the Day: Grow Diversity With Leadership Education
October 31, 2013

Organizations that successfully increase diversity provide leadership development opportunities, particularly for employees at the lower levels of the organization. For example, one company’s two-year “CEO Program” offers candidates intensive training and significant exposure to senior executives. The program includes external candidates and young candidates from previously disadvantaged backgrounds already in the company – and, while it’s a hefty financial commitment, it’s also a significant investment in the rapid advancement of promising members of the organization as well as recruitment. You can also offer high-potential employees opportunities for external education and development, and pay attention to who’s embracing these benefits. Keep in mind that diversity training cannot be hived off from the rest of the operation. It has to be woven into the culture.

ไม่มีความคิดเห็น: