ออกไปแล้วสร้างสรรค์สิ่งใหม่

แม้ว่าคนหนุ่มสาวกำลังเติบโตขึ้นมาพร้อมกับ
ความเข้าใจ/หลงใหลเรื่องเทคโนโลยีจะเป็นสิ่งที่ดี
แต่เพราะสติปัญญาของพวกเขา เช่น 
ความสามารถในการสร้างสิ่งของกำลังลดน้อยลง

ไม่มีใครรู้มากกว่าบรรดาผู้ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง
หลายแห่งจะจ้าง Outsourcing ในการว่าจ้างออกแบบ 
แล้วนำไปทดสอบยังประเทศอื่น ๆ 
ที่คนงานมีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติเพิ่มเติม 
แต่ Outsourcing(ผู้รับเหมาช่วง) ไม่ใช่วิธีการเดียวที่จะแก้ไขปัญหา
ลองพิจารณา บริษัทสร้างเครื่องบิน Boeing 
บริษัทต้องการวิศวกรรุ่นใหม่เพื่อสร้างส่วนประกอบของเครื่องบิน
ที่ตรงกับแบบพิมพ์/ชุดที่ออกแบบตามแนวทางที่เข้มงวด
มันเป็นวิธีดีในการเรียนรู้ และบริษัทอื่น ๆ จะสามารถทดลอง
และปฏิบัติตามเหมาะสม รวมทั้งสถานศึกษาด้วย

เรียบเรียงจาก
The Daily Idea from Harvard Business Review, October 14, 2013
Go Out and Build Something
Although young people are growing increasingly tech savvy — a good thing — their tactile intelligence, i.e., their ability to actually build stuff, is declining. No one knows this more than high-tech manufacturers. Many are outsourcing design and testing to other countries where workers have more hands-on expertise. But outsourcing isn’t the only way to fix the problem. Consider Boeing. The aerospace company requires its new engineers to build a composite of an airplane that meets a series of stringent guidelines. It’s a great way to learn, and more companies would be apt to follow suit. Schools, too.


ไม่มีความคิดเห็น: