เลียนแบบมาตรฐานภาวะผู้นำที่เก่ง

หนึ่งในวิธีการที่พิสูจน์แล้วในการพัฒนาผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
คือ มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมที่คาดหวังให้ผู้นำต้องสำแดง
พิสูจน์กิจกรรมส่วนบุคคลเหล่านี้จากทีมงานมือทอง
ไม่จำเป็นต้องผ่านที่ปรึกษา พี่เลี้ยงธุรกิจ หรือ หนังสือ How to

ในการสนทนาเรื่องราวเหล่านี้
ให้มุ่งเน้นว่าอะไรที่ผู้นำในองค์กรควรจะทำ
ตัวอย่างเช่น เป็นแบบอย่างที่ดี หรือกระตุ้นเตือนคนอื่น ๆ 
และอธิบายพฤติกรรมแต่ละคนที่มีความเฉพาะเจาะจง
มากเพียงพอที่จะคัดเลือกรูปแบบการฝึกอบรมและการประเมินผล 
ให้ทำอย่างแม่นยำ และจริงจัง และการปรับเปลี่ยนการกระทำ
ด้วยการอธิบายคุณสมบัติเหล่านี้เป็นเชิงพฤติกรรม
(แทนที่บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล)

ให้ขีดเส้นใต้สองข้อความ 
มันไม่คุ้มค่าหรือไม่ ที่คุณสมบัติ/คุณลักษณะที่ไม่ได้แสดงออก
หรือการขาดสิ่งที่ผู้นำที่ดีที่สุดได้ทำ
คุณสามารถปิดช่องว่างดังกล่าวได้
มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมที่เหนือกว่าคุณสมบัติ
ยอมรับรูปแบบการทำงานที่แตกต่าง
ตราบเท่าที่ผู้นำยังรักษามาตรฐานที่คุณได้คาดหวังไว้

เรียบเรียงจาก Harvard Business Review

Management Tip of the Day: Set the Standard for Great Leadership
October 24, 2013

One proven way to develop effective leaders is to focus on the behaviors you expect them to display. Spell out these activities personally with your top team—not through consultants, facilitators, or how-to books. In these conversations, discuss what a leader in your organization should do—for example, act as a role model or motivate others—and describe each behavior with enough specificity to inform selection, training, and evaluation. Be precise, real, and action-oriented. By describing these qualities as behaviors (rather than as character traits) you’ll underscore two messages: It isn’t worth much to have an attribute that you don’t display; and if you fall short of what the best leaders do, you can still close that gap. Emphasizing behavior over traits also opens the door to style differences, as long as leaders maintain the standards you’ve set. 

ไม่มีความคิดเห็น: