การเสนอแนวความคิดใหม่

ความจริงเป็นสิ่งที่ดีและเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่
แต่ความคิดมักจะไม่ได้ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง
แนวความคิดใหม่ ๆ มักจะพบกับความหวาดกลัว
และบางครั้งสร้างความโกรธแค้นให้กับคนบางคน
ส่วนมากจะพูดว่าอะไรบ้าง
เราชอบความสะดวกสบายและควบคุมได้
ความเสี่ยง แม้ว่าคาดการณ์ได้ แต่ไม่ใช่เรื่องของเรา

เรื่องนี้ทำให้เห็นว่า ทำไมพลังจูงใจเป็นทักษะที่สำคัญในสมัยนี้และในอดีต
ยิ่งไม่ต้องพูดถึงความสามารถในการบรรเทาความหวาดกลัว
ที่มักจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มากับความคิดเชิงนวัตกรรม
แต่มักจะมาพร้อมด้วยกับความคิดที่ดูเหมือนน่ากลัวน้อยลง
ไม่เป็นภาระ หรือไม่สามารถบรรลุผลได้
ผู้ประกอบการที่ดี ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม นักการตลาด
หรือใครก็ได้ที่คนรู้จักในนามเหล่านั้น
ต่างรู้ดีว่าความคิดดีดีไม่ได้ยืนหยัดตามลำพังด้วยคุณธรรมของตนเอง
มันควรยืนหยัดท่ามกลางเหตุผลที่เท่าเทียมกันหรือคุณค่าทียิ่งใหญ่กว่า


The Daily Idea from Harvard Business Review October 17, 2013
Have a Great Idea? Get to Work on Your Powers of Persuasion The fact is that good — and even great — ideas aren’t always accepted with open arms. In fact, new ideas are often met with fear, and sometimes anger. What is there to say? We like comfort and control. Risk, even if calculated, isn’t our thing. That’s why the power of persuasion is a crucial skill to possess in this day and age — not to mention an ability to assuage fear. It’s one thing to come up with an innovative idea, but it’s another thing to make that idea seem less terrifying, burdensome, or impossible to achieve. Great entrepreneurs, innovators, marketers, you name it, know that a good idea won’t stand alone on its own merits; it needs to be accompanied by an argument of equal or greater value

ไม่มีความคิดเห็น: