รางวัลความเอื้อเฟื้อ

ถ้าถามพนักงานว่ารางวัลใดที่พวกเขาต้องการในการทำงานดี 
ส่วนใหญ่ที่ครอบงำอยู่ในใจคือคำว่า เงินสด
เงินสดโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอื่นใด  
แต่เงินโบนัสที่บางปีมากบางปีน้อยก็ยังเป็นยอดนิยมเช่นกัน
ในความเป็นจริงแล้ว เรื่องแบบนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้อง
และยังสามารถสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

ดังนั้น ทำไมเราไม่ใช้วิธีการทางสังคมมากขึ้น 
นั่นคือ บริษัทควรกันเงินบริจาคออกมาส่วนหนึ่ง
แต่ต้องการให้พนักงานใช้เพื่อการกุศลหรือสำหรับเพื่อนร่วมงาน 
และนี้ไม่ใช่เพียงการทดลองทางความคิด 
แต่เป็นการทำงานในโลกจริงที่หวังผลลัพท์ที่ยิ่งใหญ่
ที่ทำการธนาคาร ไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้
ขวัญและกำลังใจเพิ่มขึ้น ความเป็นมิตรเช่นกัน

The Daily Idea from Harvard Business Review,October 09, 2013
Altruism Pays Off If you were to ask employees what type of reward they’d prefer for a job well done, an overwhelming majority are sure to say cash — cash with no strings attached. But monetary bonuses, despite their popularity, aren’t always effective. In fact, they can create the wrong incentives, and can even create bad vibes between co-workers. So why not take a more social approach? That is, companies should dole out cash as always, but require employees to spend it on a charity or colleagues. And this isn’t just a thought experiment; it’s worked in the real world to great effect — at a bank, no less. Morale increased. Camaraderie, too.

ไม่มีความคิดเห็น: