ครอบครัวสำคัญกว่างาน

สำหรับผู้ชายการทำงานมากกว่า 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
จะถูกเีัรียกว่า ทำงานมากเกินไป
แต่มักจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าและได้รับการยอมรับ
ผู้บริหารทำงานมากกว่า 90 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ศัลแพทย์ทำงานมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในวงการอุตสาหกรรมบางแห่งถือว่าเป็นเรื่องของเกียรติยศ
และเป็นเครื่องหมายของความใฝ่ฝัน 

แต่เรื่องราวแบบนี้สำหรับคนงานปกคอสีขาวยุคสองพัน
ไม่ยอมรับกฎเหล็กการทำงานแบบนี้ของคนรุ่นก่อน
พวกเขาหลายคนจะหลีกเลี่ยงการทำงานแข่งขันกันแบบหนูถืบจักร
และแสวงหางานทำที่มีความยืดหยุ่นกับชีวิตการทำงานมากขึ้น 
และถ้าบริษัทไม่สามารถให้พวกเขาได้ตามที่ต้องการ พวกเขาพร้อมลาออก
ครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเหมือนพระราชา โดยไม่มีข้อยกเว้น

เรียบเรียงจาก
The Daily Idea from Harvard Business ReviewOctober 16, 2013
Millennial Men Prioritize Family Above Work For males, working more than 50 hours a week — let’s call it overwork — is often rewarded with higher salaries and prestige. Executives can work more than 90 hours a week. Surgeons, more than 100 hours. It’s also considered a badge of honor in some industries — a sign of ambition. But white-collar millennial males aren’t subscribing to the iron-man ethos of previous generations. Many are avoiding the rat race and seeking more work-life flexibility. And if their companies don’t give them what they want, they leave. Family is king — without exception.

ไม่มีความคิดเห็น: