งานที่หุ่นยนต์ยังทำไม่ได้

คอมพิวเตอร์เข้ามาทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น
พวกมันค่อนข้างตรงไปตรงมา(เถรตรง)
และทำงานดีกว่ามนุษย์ที่ทำงานบางอย่าง เช่น
การคำนวณ การค้นหา และการทำงานในรูปแบบที่ตรงกัน 
และพวกมันได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา

แต่เทคโนโลยีดีที่สุดของระบบดิจิตอล
ยังไม่สอดคล้องตรงกับงานบางอย่างของมนุษย์
เช่น คนที่มีโอกาสเปิดกว้างในด้านจินตนาการ
หรือผู้ที่ต้องการลิ้มรสต่าง ๆ  ความคิดสร้างสรรค์
หรือการตอบสนองทางด้านอารมณ์ หรือด้านความงาม

คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถเขียนเรื่องสั้นที่ดี
หรือออกแบบเครื่องใช้ไม้สอยที่สวยงาม 
คำถามก็คือ เมื่อไรพวกมันจึงจะเรียนรู้

The Daily Idea from Harvard Business Review

July 11, 2014

The Work That Robots Can’t Take Over – Yet


Computers are taking over more and more jobs, quite frankly because they’re just better than humans at performing certain tasks – such as computation, search, and pattern matching. And they’re getting better all the time. But, our best digital technologies are still no match for humans when it comes to some tasks – like those with wide-open possibilities that require a leap of imagination, or those that require taste, creativity, or an aesthetic or emotional response. Computers still can’t write a good short story, or design a beautiful computer. The question is, will they learn to?

ไม่มีความคิดเห็น: