อย่าเชื่อตำนานการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ความคิดเชิงกลยุทธ์มักจะลดลง
ในตอนเลือกว่าจะไม่ทำอะไร
แต่ตำนานทั้งสามอย่างที่ยังคงระบาดอยู่คือ

ตำนานที่ 1: ผลผลิตคือเป้าหมาย
ผลผลิตเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำได้
ความคิดเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับ
การทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างดี
และนั่นหมายถึง การไม่ทำบางอย่างด้วย

ตำนานที่ 2: กลยุทธ์คืออะไรที่ "สำคัญ" 
ทุกโครงการสำคัญกับบางคน
และทุกองค์กรมีโครงการสำคัญมากกว่า
ที่จะทำให้สำเร็จสมบูรณ์ได้
นักคิดเชิงกลยุทธ์ต้องตัดสินใจ
ที่จะมุ่งเน้นความพยายามทำในเรื่องใดบ้าง

ตำนานที่ 3: เกี่ยวกับความคิด 
นักคิดเชิงกลยุทธ์คิดเกี่ยวกับ
ปฏิบัติการตัดสินใจที่ได้ประโยชน์
ผู้นำต้องเข้าร่วมและชี้ขาดว่าอะไร
คือสิ่งที่ทีมงานต้องทำและไม่ต้องทำ
แล้วกัดติดกับเรื่องนั้น

The Management Tip of the Day from Harvard Business Review
  

July 09, 2014

Don’t Believe These Strategic Planning Myths


Strategic thinking often boils down to choosing what not to do. Yet three myths continue to plague it:
  • Myth 1: Productivity is the goal. Productivity is about getting things done. Strategic thinking is about getting the right things done well. And that means leaving some things undone.
  • Myth 2: Strategy is about what's “important.” Every project is important to someone, and every organization has more important projects than it can complete. Strategic thinkers must decide where to focus their efforts.
  • Myth 3: It’s only about thinking. Strategic thought has to yield actionable decisions. Leaders must step up and make the call about what the team will and will not do — and then stick to it.

ไม่มีความคิดเห็น: