คนเก่งค่อนข้างขาดแคลน

เมื่อมาถึงการค้นหาคนเก่ง
อนาคตดูค่อนข้างเลวร้าย
มีหลายสาเหตุสำหรับเรื่องนี้
เรื่องแรกคือ โลกาภิวัตน์ 
บริษัทต่างพัฒนาการเริ่มลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
ยิ่งต้องการเพิ่มคนเก่ง/มีความสามารถพิเศษ 
เพราะการแข่งขันค่อนข้างจะร้อนแรง

เรื่องที่สอง จำนวนผู้นำที่เพิ่มขึ้นมีอายุระหว่าง 35-44 ปี 
เป็นจุดหอมหวานสำหรับการค้นหาและการมาถึงของคนเก่ง
ทำให้จุดนี้ลดจำนวนคนเก่งลงตั้งลด 30%

เรื่องที่สาม บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอ
ในการพัฒนาเส้นทางสำหรับคนเก่ง/มีความสามารถพิเศษ
ก่อนเวลาที่ความขาดแคลนคนเก่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

The Daily Idea from Harvard Business Review


July 02, 2014

A Talent Drought Looms


When it comes to finding talent, the future looks dire. There are a few reasons for this. The first is globalization. As companies improve their footholds abroad — especially in emerging economies — there is going to be an increased need for talent, and the competition will be heated. Second, the number of rising leaders between the ages of 35 and 44 — the sweet-spot for finding up-and-coming talent — is set to decrease by 30%. And, third, companies aren’t doing enough to develop their own talent pipelines ahead of the impending drought.

ไม่มีความคิดเห็น: