ยกเครื่องการเรียนการสอนบริหารธุรกิจ

การศึกษาธุรกิจกลายเป็นเรื่องโรงเรียนเก่าไปซะแล้ว
และร่องรอยของการติดตาม  การตีพิมพ์เผยแพร่เอกสาร
กลายเป็นความล้มเหลวของปรัชญาการศึกษา
ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก

เรื่องแรก สถาบันการศึกษาต้องทบทวน
การรวมเข้าด้วยกันของหลักสูตรวิชามนุษยศาสตร์
เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะการจัดการ

เรื่องที่สอง นี้เป็นโอกาสที่สวยงามชัดเจน
จำเป็นต้องขยายความการนำเสนอแบบมีชีวิตชีวา

เรื่องที่สาม จำเป็นต้องเพิ่มการให้บริการเฉพาะตัว
ตามเป้าหมาย ทักษะ และ ความใฝ่ฝันของผู้เรียน

เรื่องสุดท้าย เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือ
พวกเขาต้องทำงาน/ฝึกงานกับบริษัท
เพื่อได้รับคำแนะนำเพิ่มขึ้น
และการฝึกอบรมการจัดการ

The Daily Idea from Harvard Business Review

July 04, 2014

How to Overhaul Business Schools


Business education is too old-school for its own good, and its tenure-track, publish-or-perish philosophy needs to change. Here’s how. First, schools need to reincorporate the humanities into their curriculum to help students improve their leadership and management skills. Second — and this one is pretty obvious — they need to expand their virtual presence. Third, they should offer more individualized services based on a student’s goals, skills, and ambition. And last — this is the most important one — they need to work with companies to provide more hands-on instruction and management training.

ไม่มีความคิดเห็น: