การฝึกอบรมเสมือนจริงคืออนาคต

ผู้นำมักจะเผชิญกับความท้าทาย
ในเรื่องที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน
กับสถานการณ์เหล่านี้ในเรื่องที่ไม่คุ้นเคย 
จึงเป็นเรื่องง่ายต่อการกระทบรับอารมณ์ 
การกระทำที่ผิดพลาดได้โดยง่าย
และได้ผลงานที่เลวกว่าที่คาดหมาย

นั่นคือเหตุผลที่สถาบัน USC สร้างสรรค์เทคโนโลยี
ได้มีการพัฒนาแบบจำลองสถานะการณ์เสมือนจริง
ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบได้เหมือนกับ
การดำรงตำแหน่งในผู้เล่นตามบทบาทที่ต้องเจอจริง
เตรียมความพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์
ที่อาจจะต้องเผชิญหน้าในอนาคต เช่น

เครื่องบินจำลองสำหรับนักบิน 
เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนชาย/หญิง
ในการเจรจาต่อรองและทักษะการให้คำปรึกษา 
โปรแกรมอื่น ๆ ที่กำลังสอนนักเรียนกฎหมาย
วิธีการตอบโต้กับสืบพยานเด็ก 
สาธิตวิธีการที่ดีกว่าสำหรับแพทย์
ในการให้บริการกับผู้ป่วย

และช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายฝีกอบรม
ได้รับประโยชน์เต็มที่จาก
การทบทวนผลการฝึกอบรม
แม้ว่าเทคโนโลยียังอยู่ในช่วงการพัฒนา
แต่แน่นอน มันอาจมีผลกระทบอย่างมาก
ในการจัดการฝึกอบรมในอนาคต

The Daily Idea from Harvard Business Review


July 30, 2014

Virtual Training Is the Future


Leaders often face challenges that they’ve never encountered before. In these unfamiliar situations, it’s easy to get emotional, make mistakes, and perform poorly. That’s why the USC Institute of Creative Technologies has been developing simulators that allow people to interact with virtual role players. Like flight simulators for pilots, these programs allow users to prepare for a wide range of scenarios that they may face in the future. So far, the technology has helped service men and women hone their negotiation and counseling skills. Other programs are teaching law students how to interact with child witnesses, showing doctors how to better serve patients, and instructing managers on how to give more useful performance reviews. The technology is still underdeveloped, of course, but it could have a huge impact on management training in the future.

ไม่มีความคิดเห็น: