เล่นเกมส์เก่งหางานทำง่าย

กีฬากอล์ฟ คือกีฬาของธุรกิจอย่างแท้จริง
แล้วกีฬาอื่นที่เกี่ยวกับวิดีโอเกมเป็นด้วยหรือไม่
เช่น เกมโป๊กเกอร์ หมากรุก และไพ่บริด
ตัวอย่างเช่น เกม World of Warcraft 
ต้องมีการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นอย่างดี
และต้องคิดมากกว่ากีฬากอล์ฟ

ดังนั้นคุณสามารถใช้เหตุผลเดียวกันกับ
เกมที่ต้องใช้จินตนาการเช่นเดียวกัน 
ยิ่งคุณมีชัยชนะในเกมจินตนาการเหล่านี้
ยิ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เข้าใจความเสี่ยง
และความเป็นไปได้/โอกาส

ดังนั้นบางทีถึงเวลาแล้วที่  HR 
และผู้จัดการว่าจ้างพนักงาน
ควรเพิ่มตัวชี้วัดอีกตัวหหนึ่ง
เพื่อประเมินในการสรรหาว่าจ้าง

โดยให้ผู้สมัครบรรยายถึงทักษะ
ในการเล่นเกมบนประวัติย่อของผู้สมัคร
เพราะวิดีโอเกม/เกมจินตนาการเหล่านี้
เป็นกิจกรรมการแข่งขันที่ต้องใช้ทักษะมาก
และการทักษะแบบเดียวกันนี้
สามารถนำมาปรับใช้เป็นประโยชน์
ในทำงานได้ในหลายรูปแบบ

The Daily Idea from Harvard Business Review


August 19, 2014

Are You Good at Games? It May Make You More Hirable


Golf has always been the de facto sport of business. But what about video games? Like poker, chess, and bridge, video games such as World of Warcraft require a great strategic mind — more so than golf. And you could make the same argument about fantasy sports as well. If you’ve demonstrated long-term success in a fantasy league, there’s a good chance you understand risks and probabilities. So perhaps it’s time for HR and hiring managers to add one more metric to their recruiting assessments, and for candidates to mention their gaming skills on their resumes. Video games and fantasy sports are competitive activities that require a lot of skills, and these same skills can be beneficial in a wide range of jobs.

ไม่มีความคิดเห็น: