ให้ทุกคนที่เข้าประชุมมีงานต้องทำ

ในการประชุมผู้จัดการประชุม
ต้องการคนตั้งใจ ใส่ใจ เข้าร่วมการประชุม
การกำหนดบทบาทเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นวิธีการที่ดีเพื่อให้บรรลุผลทั้งหมดนี้ 
ก่อนวาระการประชุมถัดไป ให้พิจารณา

ผู้ประสานงานเพื่อแนะนำกลุ่มผ่านกระบวนการสนทนา 
การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ ทั้งยังทำให้แน่ใจว่า
มีความเห็นใดความเห็นหนึ่งที่ไม่ครอบงำคนอื่น ๆ
เป็นบทบาทที่ดีสำหรับคนที่ต้องการประสบการณ์
ภาวะความเป็นผู้นำเพิ่มเติม

บทสรุปย่อเพื่อจับประเด็นหลักต่าง ๆ
ความคิด และตัดสินใจที่มีขึ้นในที่ประชุม 
เรื่องนี้เป็นการมอบหมายครั้งสำคัญ
สำหรับคนที่ขี้อายแต่อยากมีส่วนร่วม

ผู้เสนอความคิด 
และช่วยในการติดตามผลการประชุม
แจ้งบุคคลดังกล่าวว่ากำลังรอการรวบรวม
ประเด็นสำคัญทั้งหมดที่มีอยู่จากเขา

ผู้เชี่ยวชาญ
ให้แบ่งปันความรู้ในประเด็นที่มีการร้องงขอ
 ให้เขาหรือเธอสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมได้

The Management Tip of the Day from Harvard Business Review


July 28, 2014

Give Everyone in the Meeting a Job to Do


Every meeting organizer wants people to attend, pay attention, and participate. Assigning attendees a specific role is a good way to accomplish all of this. Before your next meeting, consider appointing:
  • A facilitator to guide the group through the phases of discussion, problem-solving, and decision-making. She also makes sure one opinion doesn’t dominate — a good role for someone who wants more leadership experience.
  • A scribe to capture any key points, ideas, and decisions established in the meeting. This is a great assignment for someone who is shy but wants to participate.
  • A contributor to offer ideas and help keep the discussion on track. Tell the person you’re counting on him to ensure that all the key issues are addressed.
  • An expert to share knowledge on particular issues as requested. He or she can attend just part of the meeting.

ไม่มีความคิดเห็น: