ปรับงานอย่าให้มีสิ่งล่อตามล่อใจ

การต่อต้านเรื่องล่อตาล่อใจต้องใช้พลังงานมาก
นี่คือเหตุผลที่ทำไม เมื่อพลังกายพลังใจในการทำงานมีน้อย
คนเรามักจะมีแนวโน้มทำงานในแบบไร้จริยธรรม
นักวิจัยเรื่องนี้ได้แนะนำว่า 
คนทำงานในช่วงเช้ากับคนทำงานในช่วงกลางคืน
ทุกคนต่างมีพลังกายพลังใจในการทำงานที่แตกต่างกัน
ตลอดทั้งวันและตลอดทั้งคืนไม่เหมือนกันเลย

เนื่องจากตอนเช้าและตอนกลางคืนมีความแตกต่างกัน
ความตั้งใจทำงานของพวกเขาจะขึ้น ๆ ลง ๆ
และแน่นอนงานวิจัยใหม่พบว่า 
คนทำงานในช่วงเช้ามีจริยธรรมลดลงในเวลากลางคืน
คนทำงานในกลางคืนมีจริยธรรมลดลงในเวลาตอนเช้า 

จะเป็นการดียิ่งขึ้น ถ้าคนเราสามารถควบคุม
กำหนดการทำงานของตนเองกับนาฬิกาเวลาในใจของคนเรา
คนเราส่วนมากมักจะถูกบีบคั้นให้ทำงานในช่วงชั่วโมงพิเศษ
แน่นอนถ้าเป็นคนทำงานกลางวันถูกบีบให้ทำงานในยามค่ำคืน
ต้องสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมา
เพื่อต่อต้านสิ่งล่อตาล่อใจในการทำผิดจริยธรรม
ที่อาจจะมีขึ้นหนักกว่าเดิม (ไม่พูดถึงว่าอาจประสบผล
และคนทำงานกลางคืนที่ต้องทำงานในชั่วโมงพิเศษ
ในตอนเช้าช่วงต่างก็เผชิญปัญหาเดียวกันกับคนทำงานกลางวันThe Management Tip of the Day from Harvard Business Review

 


August 22, 2014

Structure Your Work to Avoid Temptation


Resisting temptation takes energy — which is why, unsurprisingly, when our energy is low we’re more inclined to behave unethically. Research suggests that because morning people and night owls have differing energy levels throughout the day, their willpower also ought to wax and wane. And indeed, new research shows that morning people are less ethical at night, and night owls are less ethical in the morning. We can better control our own work schedules with our chronotypes in mind. Many of us are tempted to squeeze in that extra hour of work. Well, if you’re a morning person squeezing it in at night, you create a situation in which resisting temptation may be harder than ever (not to mention the outcome may suffer). And night owls who schedule extra hours for themselves early in the morning face the same issue. 

ไม่มีความคิดเห็น: