อย่าปอดแหกเวลาเจรจากับคนที่เหนือกว่า

แม้ดูว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะขอให้เจ้านาย
ยอมมอบหมายงานใหม่ให้ทำ
หรือเป็นตัวแทนเจรจาข้อตกลงกับลูกค้ารายใหญ่
แต่คุณสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกัน
หากคุณมีวิธีการเจรจาต่อรองในหนทางที่ถูกที่ควร
อย่าปอดแหกกับความยิ่งใหญ่/ชื่อเสียงคนที่จะไปเจรจา
ที่จริงคือเมฆหมอกพรางตาตนเองที่คิดไว้ในใจก่อน

แน่นอนถ้าเจอว่าก่อนเข้าไปสัมภาษณ์
มีผู้สมัครรายอื่น ๆ เข้าไปก่อนหน้าคุณแล้ว
หรือมีผู้ขายจำนวนหกรายที่กำลังรอทำสัญญา
คนเราส่วนมากจะลดความต้องการ/ข้อเสนอของตนเอง
แต่อย่าลดคุณค่าของตนเอง

ให้คิดเกี่ยวกับทักษะและความชำนาญงาน
ที่คนอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้เหมือนกับคุณ
ให้ชนะความกลัวของตนเอง
สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมพร้อมรับมือ
จดบันทึกรายการที่ต้องทำ/ต้องการ
ในการเจรจาต่อรองพร้อมทั้งเหตุผล

แล้วศึกษาคู่แข่งขันเรื่องแรงจูงใจ
ปัญหา อุปสรรค และ เป้าหมาย 
เพื่อให้สามารถระดมความคิดสร้างสรรค์
แนวทางเลือกที่เหมาะสมกับทั้งสองฝ่าย
การค้นหาข้อมูลจะช่วยในการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้
ให้สร้างความน่าเชื่อถือโดยการฟังอย่างตั้งใจ
และในการตั้งคำถามต่าง ๆ ที่เหมาะสม
ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณเยือกเย็นขึ้นและไม่ปอดแหก

The Management Tip of the Day from Harvard Business Review


August 11, 2014

Don’t Be Afraid to Negotiate with Someone More Powerful


It can be daunting to ask your boss for a new assignment or to try to land a deal with a major client. But you can succeed if you approach the negotiation in the right way. Don't let fear of the competition cloud your judgment. Often, if other candidates are being interviewed or six vendors are vying for the contract, we’re tempted to lower our demands. Don’t decrease your value — think about the skills and expertise you bring to the table that others do not. To conquer your fear, the most important thing is to be well-prepared. Make a list of what you want from the negotiation and why, and then study your counterpart's motivations, obstacles, and goals, so you can brainstorm creative solutions that will work for both of you. Find data to help you make your case, and build trust by listening and asking questions. All of this will help you keep your cool. 

ไม่มีความคิดเห็น: