ฉิบหายมากถ้าผู้บริหารหลักลาออกไป

นักคิดสร้างสรรค์และผู้บริหารด้านบัญชี
เป็นสมาชิกสำคัญที่สุดของทุกธุรกิจโฆษณา
เรื่องนี้กลายเป็นเสาหลักของความคิดเห็น
แต่อย่างน้อยก็เป็นเหตุผลตอบได้แบบง่าย ๆ
ถ้าไม่มีบัญชี ผู้บริหารไม่มีลูกค้า
ถ้าไม่มีคนคิดสร้างสรรค์ ก็จะไม่มีเนื้อหา

แต่ผลการศึกษาใหม่โดย 
Sekou Bermiss กับ Johann Peter Murmann 
เรื่องแบบนี่ไม่ใช่ใช้ได้ในทุกกรณี/ทุกหน่วยงาน
เมื่อพวกเขาวิเคราะห์ธุรกิจโฆษณา  NYC 
ที่ดำเนินการระหว่าง 1921 และปี 1996 

พวกเขาพบการเชื่อมโยงกันภายในของผู้บริหาร
(ผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ เช่น ฝ่ายผลิตรายการ 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายการเงิน) 
เป็นกลไลสำคัญในการอยู่รอดของธุรกิจ
มากกว่าเพื่อนร่วมงานที่ต้องติดต่อกับคนภายนอก
(เช่น ผู้บริหารด้านบัญชี ผู้อำนวยการความคิดสร้างสรรค์)

ทำไม
เหตุผล สายสัมพันธ์และการติดต่อภายในระหว่างกัน
เป็นความรู้ภายในองค์กรที่ไม่สามารถถ่ายทอด
หรือส่งมอบให้กับคนอื่น ๆ ได้โดยง่าย ๆ
และเมื่อพวกเขากระโดดเรือหนีไป
บริษัทเดิมมักจะต้องม้วนเสื่อตามไปด้วย
(คนติดต่อไม่รู้จะคุยกับใคร ตกลงกับใคร
คนที่อยู่ภายในก็ไม่รู้เรื่อง หรือไม่อยากรับเรื่องด้วย)

The Daily Idea from Harvard Business Review

August 14, 2014

The Ad Execs Who Do the Most Damage When They Leave


Creatives and account execs are the most essential members of every ad agency — that’s the prevailing opinion, at least. It’s an easy argument to make: without account execs there would be no clients, and without creatives there would be no content. But according to a new study by Sekou Bermiss and Johann Peter Murmann, this isn’t the case. When they analyzed NYC agencies that operated between 1921 and 1996, they found that internally-facing execs (those in charge of things like production, HR, and finance) are more instrumental to a firm’s survival than their externally-facing colleagues (like account executives and creative directors). Why? The internally-facing folks have institutional knowledge that can’t easily be transferred, and when they jump ship, their former agencies are often left reeling.

ไม่มีความคิดเห็น: