ให้พนักงานรู้สึกมีอำนาจเต็มที่

งานวิจัยได้ค้นพบว่า
การช่วยทำให้พนักงานรู้สึกว่า
มีอำนาจมากกว่าปกติสามารถช่วยปรับปรุงผลผลิตได้
สมรรถภาพและความพึงพอใจในงาน คือ
การมอบหมายงานที่สำคัญ การสื่อสารบ่อย ๆ 
และส่งเสริมให้พนักงานมีมุมมองของตนเอง
ในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ  ๆ 
โดยไม่จำเป็นต้องยกระดับพนักงานทุกคน
ทำหน้าที่ในตำแหน่งเป็นผู้นำ

แต่คุณสามารถเสนอทางเลือกที่อิสระมากขึ้น 
ให้เลือกบางวิธีที่พวกเขาทำงานด้วยตนเองได้
หรือทำงานตามโครงการได้อย่างคืบหน้า
จะสามารถสร้างความแตกต่างอย่างใหญ่หลวง

ไม่จำเป็นต้องกำหนดประเด็นหลัก
คนทั่วไปจะใฝ่หาความรู้
ในการควบคุมสถานการณ์ด้วยตนเอง
การมอบอำนาจให้พวกเขา
จะช่วยพัฒนาด้านรายงานถึงมือคุณโดยตรง
ทำให้มีเวลาที่จะเป็นนักคิดอิสระ
ที่ลงทุนลงแรงเพื่อทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า


The Management Tip of the Day from Harvard Business Review  


August 01, 2014

Make Your Employees Feel Powerful


Research has shown that helping employees feel more powerful can improve productivity, performance, and job satisfaction. Delegate important tasks, communicate frequently, and encourage them to share their views on important issues. You don't have to elevate every staff member to a leadership position, but you can offer choices that lead to greater autonomy. Giving them some choice, in the way they do their work or the projects they work on, can make a big difference — no title required. People crave a sense of control over their situation. Giving it to them will help you develop your direct reports into independent thinkers who are invested in moving the organization forward. 

ไม่มีความคิดเห็น: