เป็นผู้บริหารแล้วอย่าหยุดเรียนรู้

ทำอย่างไรกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ให้ทำด้วยการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
แม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง C-suite
นี่คือบางวิธีการในการเริ่มต้น

ประเมินตนเอง
ให้ซื่อสัตย์กับตนเอง
ในการพิจารณาไตร่ตรอง
อย่างละเอียดรอบคอบ
จะค้นพบว่าคุณสมบัติใด
ที่คุณขาดแคลนหรือต้องมี
ทักษะอะไรบ้างที่คุณต้องการ

ขอความคิดเห็นและคำปรึกษา
ขอให้ทีมงาน เพื่อนร่วมงาน
และเจ้านาย ในเรื่องที่จะทำให้คุณดีขึ้น
และไม่กลัวที่จะถามคนทำงาน
เพื่อขอคำแนะนำหรือคำปรึกษา
อย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดา

ศึกษาอย่างเป็นทางการ
และกำหนดแนวทางพัฒนา
การศึกษาในระดับผู้บริหาร
จะทำให้คุณเข้าถึงแนวทางปฏิบัติใหม่
และติดต่อสัมพันธ์กับเครือข่ายทั่วโลก

การยอมรับการมอบหมายงาน
นอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่
หรือความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในตนเอง
สามารถเปิดมุมมองใหม่ ๆ
ทำให้คุณมี แนวคิดใหม่ ตลาดใหม่ 
และใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งเหยิงซับซ้อนได้


The Management Tip of the Day from Harvard Business Review

 


August 27, 2014

Don’t Stop Learning Once You Hit the C-Suite


How can you thrive in a rapidly changing market? By continuing to learn and develop new skills even once you hit the C-suite. Here are some ways to start:
  • Self-assessments. Honest self-scrutiny can show you where you may be falling short and what skills you need to develop.
  • Feedback and mentoring. Always ask your team, peers, and boss how you can be better. And don't be afraid to ask someone whose career you admire for advice or regular mentoring.
  • Formal education and developmental assignments. Executive education gives you access to new practices and a global network of contacts. Accepting job assignments outside your area of expertise can also expose you to new ideas, new markets, and disruptive technologies.

ไม่มีความคิดเห็น: