เมืองต้องการ Parking Apps

Haystack app ของสมาร์ทโฟน
ที่ช่วยให้ผู้ใช้หาที่จอดรถยนต์
โดยให้ผู้ใช้ที่ตามมาภายหลัง
ต้องชำระค่าธรรมเนียมแทน
มีการถกเถียงกันมาก
โดยพวกอำมาตย์ที่มาจากการเมือง

แต่เรื่องนี้คือความโชคร้าย 
ฝูงชนที่ไม่พอใจ app Haystack 
ไม่เข้าใจว่า app นี้จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านราคา
เพราะการที่ค่าจอดรถยนต์มีราคาถูกหรือแพง
มีผลทำให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ที่ว่างในเมือง
ในบริเวณที่การจราจรแออัดต้องมีราคาสูงมาก

ดังนั้น ถ้าทุกคนยินดีที่จะจ่ายเพิ่มเติมในจุดจอดรถยนต์
ที่มีค่าใช้จ่าย $3 สำหรับการใช้งาน app Haystack 
เรื่องเหล่านี้น่าจะไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดเลย
เพราะเจ้าหน้าที่ของมหานคร ควรบันทึกว่า
app ที่จอดรถยนต์จะช่วยให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเมืองดีขึ้น
(หาที่จอดรถยนตง่ายขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิม)

The Daily Idea from Harvard Business Review


July 29, 2014

Cities Should Embrace Parking Apps


Haystack, a smartphone app that allows a user to give his parking spot to another user for a fee, has stirred up controversy amongst city officials. This is unfortunate. What the anti-Haystack crowd doesn’t realize is that the app provides a solution to a pricing problem: since metered parking is cheap, empty spaces in congested cities are at a premium. So if people are willing to pay more for a spot — it costs $3 through Haystack — there shouldn’t be a problem. City officials, take note: parking apps could very well make the lives of your citizens much better.

ไม่มีความคิดเห็น: