เพิ่มวัฒนธรรมซื่อสัตย์

ผู้นำมักจะพยายามสร้างวัฒนธรรมเปิด 
ที่ผู้คนรู้สึกสบายใจที่จะพูด
และท้าทายให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดบ้าง
โดยบอกว่าพวกเขากำลังรับฟัง 
แต่คุณสามารถเพิ่มเติมได้อีก
เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทของคุณ
เป็นสถานที่นิรภัยสำหรับคนที่จะถกเถียงปัญหา

ยกย่องเป็นการทั่วไป
สร้างเวทีอภิปรายที่ปลอดภัย
สำหรับคนที่จะยกคำถามและตั้งข้อสงสัย
และยกย่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผู้มีอิทธิพลต่อผู้รับฟังมากกว่าผู้ตาม

ตัวแบบการทำงาน 
สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า 
มีความปลอดภัยในการพูด
การพูดเรื่องที่ยากลำบากของตนเอง
ประเด็นปัญหาเรื่องที่ยากเข็ญ
และไม่ถือว่าเป็นข้อห้ามที่จะพูด
ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสวนา

สอนทักษะการสื่อสาร
ไม่เพียงแต่ส่งเสริมอย่างเปิดอก
ให้สอนคนเกี่ยวกับวิธีการสนทนา
ที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียด 
การพูดดี ๆ ที่ไม่ยั่วยุให้เกิดการคัดค้าน
และการสร้างสายสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว
ทักษะใหม่ ๆ เหล่านี้
จะทำให้คนเรายิ่งมั่นใจในการพูดมากขึ้น


The Management Tip of the Day from Harvard Business Review


September 11, 2014

Three Steps to a More Candid Culture

Leaders often try to create an open culture, where people feel comfortable speaking up and challenging one another, by saying they’re listening. But you can go further to demonstrate that your company is a safe place for people to raise issues.
  • Praise publicly. Create a safe forum for people to raise questions and concerns, and then laud those who ask them. Public acknowledgment is more about influencing those who hear it than those who receive it.
  • Model behavior. You can show that it is safe to speak up by saying the hard things yourself. Raise difficult issues to show they’re not taboo and encourage people to contribute to the conversation.
  • Teach communication skills. Don’t just encourage openness. Teach people how to have difficult conversations that involve diffusing tensions, speaking candidly without provoking resistance, and quickly building แล. These new skills will leave people more confident in speaking up.

ไม่มีความคิดเห็น: