คืนชีพแผ่นเสียงและเครื่องพินบอล

นาฬิกาสวิส เครื่องพินบอล ปากกาหมึกซึม  
สินค้าทำมือ และแผ่นเสียง มีใช้กันทั่วไปในอดีต
สินค้าเหล่านี้กลับมานิยมกันอีกครั้ง
หลังจากที่ห่างหายไปหลายปีที่ผ่านมา
สินค้าเหล่านี้ถูกทอดทิ้ง/ไม่ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยีใหม่และราคาที่ถูกกว่า

เรื่องราวแบบนี้ดูเหมือนขัดแย้งกันหรือเป็นไปไม่ได้
การที่
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาเป็นที่นิยม
หรือฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งหลังจากภัยคุกคามในอดีต

รวมทั้งสามารถทำการซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้อีกครั้ง
เพราะใน
ยุคดิจิตัลทำได้จริง ๆ
 
ไม่
ได้เป็นเรื่องราวที่ขัดแย้งหรือเป็นไปไม่ได้เลย
เพราะธุรกิจซื้อขายในระบบดิจิตัล เช่น
Etsy
, eBay และ Kickstarter แม้แต่รายอื่น 
เพราะจริง ๆ แล้ว อินเทอร์เน็ตในที่สุดไม่ได้ขจัด/ทำลาย
สินค้าทำมือ หรือสินค้าทุก ๆ ประเภทที่ไม่ใช่ดิจิตัล
แต่ระบบดิจิตัลยุคใหม่ช่วยฟื้นคืนชีพสินค้าเหล่านี้

The Daily Idea from Harvard Business Review

September 02, 2014

How Digital Is Saving Vinyl Records and Pinball Machines


What do Swiss watches, pinball machines, fountain pens, handmade goods and vinyl records have in common? They have all seen a resurgence in recent years after being disrupted by new and cheaper technologies. On the surface it may seem like a paradox that these products are finding new life in the face of the very thing that threatened their demise in the first place: the digital age. But it’s really not a paradox at all. The makers of these types of goods are actually finding success because of digital platforms such as Etsy, eBay, and Kickstarter, not despite them. In other words, the internet isn’t killing handmade, artisanal, or non-digital goods; it’s actually saving them.

ไม่มีความคิดเห็น: