พฤติกรรมการตัดสินใจที่แย่

อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเราตัดสินใจได้แย่ ๆ
ในการค้นหา นักวิจัยมองข้อมูลย้อนกลับ 360 องศา
จากผู้นำมากกว่า 50,000 คน
เพื่อหาหลักการที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ดี

ผลสรุปคือ การรอคอยนานเกินไปสำหรับรับข้อมูลของผู้อื่น
ล้มเหลวกับการได้ข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง
ล้มเหลวกับความเข้าใจข้อมูลเพราะมีทักษะไม่เพียงพอ
ล้มเหลวกับความเข้าใจว่าเรื่องที่ทำในอดีตจะทำในตอนนี้ไม่ได้แล้ว
ล้มเหลวกับการตัดสินใจที่ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้อง
และการรอคอยคำแนะนำเพิ่มเติม

แต่ทั้งหมดไม่ได้เสียหาย
ถ้าคุณรู้จักนิสัยที่ทำให้คุณมีพฤติกรรมแบบนี้
ที่ทำให้คุณลงเดินในเส้นทางเหล่านี้
ให้คุณอยู่ตรงกลางจะทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นThe Daily Idea from Harvard Business Review

September 18, 2014

Recognize Which Habits Lead to Poor Decisions


What causes well-meaning people to make poor decisions? To find out, researchers looked at 360-feedback data from more than 50,000 leaders to find the most common paths that lead to bad decisions. They include: Waiting too long for others’ input. Failing to get the right input at the right time. Failing to understand input because of insufficient skills. Failing to understand when something that worked in the past will not work now. Failing to know when to make a decision without all the right information and when to wait for more advice. But all isn’t lost: if you recognize the habits that lead you down these paths, you’ll be halfway to making better decisions.

ไม่มีความคิดเห็น: