ระบุเงินเดือนให้ชัดเจนในการรับสมัครงาน


ถ้าอัตราค่าจ้างไม่อยู่ในระดับที่ผู้สมัครต้องการ
บางทีถึงเวลาที่จะต้องคิดใหม่
ในเรื่องกลยุทธ์การสรรหาคนงาน
และมีสิ่งผิดพลาดประการใดที่กำลังทำอยู่
คนทั่วไปรวมเงินเดือนอยู่ในคำอธิบายงาน 
นายจ้างส่วนมากไม่ยอมพูดถึงค่าจ้างในตำแหน่งงาน
เพราะต้องการมีความเหนือกว่าในการเจรจาต่อรอง
กับผู้สมัครในตำแหน่งงานที่ระบุไว้
หรือบางทีพวกเขากำลังกังวลเกี่ยวกับการเมืองภายใน

แต่ถ้าการระบุเงินเดือนไว้ให้ชัดเจนเลย
เรียกว่าคุณก้าวหน้าไปมากกว่าคู่แข่งที่ไม่ได้ทำ
ความโปร่งใสเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบริษัทของคุณ
เสนอแพคเกจค่าตอบแทนที่สูงกว่าหรือเหนืออัตราท้องตลาด
ผู้หางานมีแนวโน้มที่จะใช้ประโยชน์และสนใจ
เมื่อพวกเขาเห็นช่วงเงินเดือนที่แสดงรายการเปิดเผย
เป็นการส่งสัญญาณว่าบริษัทของคุณตรงไปตรงมา 
และยินดีเข้าร่วมในการเจรจาในเรื่องเงินเดือน

The Management Tip of the Day from Harvard Business Review


September 04, 2014

Include Salaries in Your Job Descriptions to Attract More Candidates


If your rate of hiring isn’t where you want it to be, maybe it’s time to rethink your recruiting strategy — and what mistakes you might be making. A common one is excluding salary ranges from job descriptions. Many employers don’t mention pay in job listings because they want the upper hand in salary negotiations or they’re worried about internal politics. But if you make the salary known, you’ll gain a leg up over your competitors who don’t. Transparency can be a huge advantage — especially if your company is offering compensation packages at or above the market rate. Job seekers are more likely to apply when they see a salary range listed. The disclosure also signals that your company is forthright and willing to engage in dialogue. 

ไม่มีความคิดเห็น: