กำหนดงานสำคัญสำหรับเวลาที่เหมาะสม

คนส่วนใหญ่มีช่วงเวลาของแต่ละวัน
ที่พวกเขามีพลังทำงานที่มีผลผลิตมากที่สุด 
ซึ่งหมายความว่า 
ถ้ามีการปรับเทียบกิจกรรมของแต่ละวัน
ได้ถูกต้องเหมาะสมตรงเวลา
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานได้

คนจำนวนมากจะทำงานได้ดีช่วง 9.00 น.และ 11.00 น. 
แต่มีจำนวนไม่มากที่ทำงานได้ดีช่วงตี  3 น. 
(ยกเว้นพวกนกฮูกกลางคืน)

ให้ลองคิดกลับไปเมื่อวานและวันก่อน
ในเวลา ณ จุดที่คุณรู้สึกว่ามีพลังมากที่สุด
เมื่อคุณได้ระบุชั่วโมงเหล่านี้ที่มีศักยภาพสูง 
ให้รักษาเวลานี้ไว้ด้วยการกำหนดเป็นช่วงสำคัญที่สุด
ไม่ให้คนอื่นมารบกวนเวลาดังกล่าวนี้
จากปฏิทินการทำงานของคุณเอง
เช่น การกำหนดการประชุม

ในช่วงเวลานี้ที่มีคุณค่ามากสำหรับคุณ
ให้ใช้เวลาเหล่านี้สำหรับโครงการ
ที่มีลำดับความสำคัญสูงและตัดสินใจได้ยาก
สำหรับงานที่ต้องคิดสลับซับซ้อนและ 
ความตั้งใจจริงที่ต้องการความสำเร็จ


The Management Tip of the Day from Harvard Business ReviewSeptember 08, 2014

Schedule Important Work for the Right Time of Day


Most people have a time of day when they're most productive, which means that if you calibrate the day’s activities to the right times, you can maximize your efficiency. Many people can get a lot done between 9 AM and 11 AM, but not so much at 3 PM (except for night owls). Think back to yesterday and the day before. At which points did you feel at your most energetic? Once you’ve identified these high-potential hours, guard them. Block them off of your calendar, so people can’t schedule meetings during this valuable time. Use these hours for high-priority projects and tough decision-making, for tasks that require willpower and complex thinking. 

ไม่มีความคิดเห็น: