ผละงานเมื่อความคิดตันแล้ว

เราทุกคนต่างจมปลักทุกครั้ง
ถ้าเรามีปัญหาหมุนติ๋วอยู่ในหัวของเรา
แต่พวกเราต่างวิ่งชนกำแพงเดิม
การดื้อรั้นทำทำจะทำให้ความคิดคับแคบ
ถ้าคุณได้ดิ้นรนกับความคิดมากกว่า 15 นาทีแล้ว
ทำให้สมองหลุดพ้นด้วยการสลับงานใหม่

บางครั้งความคิดดีที่สุดมักไม่ปรากฏ
เมื่อคนเราผลักดันตัวเองให้ทำงานหนัก
มันมักจะปรากฎเมื่อคนเราไม่สนใจมันแล้ว
การพักผ่อนหย่อนใจ
อาจฟื้นฟูความคิดสร้างสรรค์
เพราะเมื่อคนเราปล่อยวางปัญหา
จะมีการขยายมุมมองของเรา

และในอนาคต
แทนที่กำหนดช่วงเวลาทำงาน
ในโครงการสร้างสรรค์
ให้กำหนดช่วงเวลาสั้น ๆ
แต่เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่บ่อยครั้ง


The Management Tip of the Day from Harvard Business Review

September 17, 2014

Switch Tasks When You’re Feeling Stuck


We all get mentally stuck at times. We keep turning over the problem in our heads, but we just run into the same walls. Dogged persistence can actually narrow your focus, so if you’ve been struggling for more than 15 minutes of concerted thinking, get your brain unstuck by switching tasks. Sometimes the best ideas don’t appear when we push ourselves to work harder – they sneak up on us when we look away. A distraction can revive our creativity. When we let go of a problem, our perspective expands. And in the future, instead of setting aside one block of time to work on a creative project, schedule shorter, more infrequent sessions.

ไม่มีความคิดเห็น: