มอบรางวัลย่อยให้กับนวัตกรรมที่สนับสนุน

การมอบรางวัลใหญ่สำหรับนวัตกรรม
สามารถผลิตความคิดแบบท่วมท้ม
แต่สิ่งที่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดี 
การมีโครงการมากเกินไปสามารถเป็นน้ำล้นท่อ/ล้นบ่อ
ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
และทำให้พนักงานต้องเดินกลับบ้านมือเปล่าอีกหลายคน

ลองใช้การขับเคลื่อนแรงจูงใจระดับต่ำ
(เช่น 10% ของคุณค่าความคิด)
เพราะพนักงานจะสร้างสรรค์ความคิดที่มีคุณค่า
โดยความคิดเล็ก ๆ แบบนี้จะง่ายขึ้นสำหรับบริษัท
ที่ดำเนินการต่อไปให้เกิดผลลัพท์

เพราะความคิดความก้าวหน้าแท้จริงหาได้ยากมาก 
วิธีการที่ดีที่สุดคือ การเน้นเพิ่มความคิดหลากหลาย
แล้วถักทอแรงจูงใจแม้เพียงเล็กน้อย
ให้เป็นวัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุน
ให้พนักงานทำการทดลอง
และไม่มีบทลงโทษความล้มเหลวที่เกิดขึ้น

มีบางบริษัทที่ให้รางวัลสำหรับความล้มเหลว
ขั้นตอนแบบนี้จะช่วยพนักงาน
ให้ผ่านพ้นความหวาดกลัวเรื่องความล้มเหลว
และการคิดล้ำหน้าเกินกว่า การยอมรับนวัตกรรม
ที่พวกเขาคิดว่าฝ่ายบริหารอยากได้ยินได้ฟังได้เห็น


The Management Tip of the Day from Harvard Business Review


September 09, 2014

Use Smaller Rewards to Foster Innovation

Offering big rewards for innovation can produce a flood of ideas – but that isn't necessarily a good thing. Too many projects can overwhelm the pipeline, leaving you unable to execute and demoralizing employees who keep walking away empty-handed. Try using low-powered incentives (e.g., 10% of an idea's value) because they produce a healthy number of small ideas, which are easier for a company to act on. Because true breakthrough ideas are so rare, the best approach is to focus on increasing the variety of ideas – and to weave smaller-scale incentives into a culture that encourages experimentation and doesn't punish failure. Some companies even reward failures that are informative. Steps like these help employees get over the fear of failure and think beyond the “acceptable” innovations that they think management wants to hear. 

ไม่มีความคิดเห็น: