สหรัฐอเมริกาเป็นชาติของคนมีอาชีพอิสระ

หลายปีผ่านมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ 
ผู้เชี่ยวชาญและนักเศรษฐศาสตร์ต่างโต้เถียงกันว่า 
สหรัฐฯ เป็นชาติของคนมีอาชีพอิสระจำนวนมาก
เรื่องนี้ถูกต้องจริงหรือไม่ 
เป็นการยากที่จะตอบว่าใช่หรือไม่เช่นกัน

เพราะผลการศึกษาล่าสุดจาก  Freelancer Union
พบว่ามี 34% แรงงานที่ทำโดยคนมีอาชีพอิสระ
นับเป็นจำนวนคนถึง 53 ล้านคน 
ตัวเลขเหล่านี้ชี้นำผิดพลาด
เพราะ 14 ล้านคนที่ทำงานเต็มเวลา
และมีอาชีพอิสระในเวลาว่าง
ส่วนแรงงานอีก 5 ล้านคนเป็นแรงงานชั่วคราว

เรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีแรงงานอาชีพอิสระ
ที่ทำงานเพิ่มมากขึ้นในแรงงานกรรมกรปกขาว
เพราะเศรษฐกิจขาลงในด้านธุรกิจ
อุตสาหกรรมค้าปลีกและการเกษตร
อาจเป็นเพราะการขาดแคลนข้อมูล 

การขาดแคลนข้อมูลสรุปจึงเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการเพิ่มขึ้น (หรือไม่) 
ของคนมีอาชีพอิสระ รับเหมางาน
แรงงานชั่วคราวแบบมืออาชีพ/เยี่ยมยอด
หรือแล้วแต่ที่จะต้องการเรียกชื่ออย่างไร
สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีศักยภาพได้

The Daily Idea from Harvard Business Review


September 10, 2014

Is the U.S. a Freelance Nation? Maybe…


For years now, experts and economists have argued that the U.S. is becoming a freelance nation. Are they right? It’s hard to say. A recent study conducted by the Freelancer Union found that 34% of the workforce is made up of freelancers. That’s 53 million people. This is a misleading number, however, because 14 million of those workers have full-time jobs and freelance on the side, and another 5 millions work as temps. It’s also unclear if there’s a meaningful increase of freelancers in white-collar jobs because downward shifts in industries such as retail and agriculture may be obscuring the data. The lack of conclusive data is especially frustrating because the rise (or not) of freelancers, contractors, supertemps — whatever you want to call them — could provide insight into potential shifts in our economy.

ไม่มีความคิดเห็น: