ทำอย่างไรเมื่อเพื่อนร่วมงานรบกัน

เรื่องราวที่น่าอึดอัดใจเมื่อเพื่อนร่วมงานรบกันถ้าความขัดแย้งเป็นเรื่องของการทำงานในทีม
ให้
พูดคุยกับพวกเขา ปล่อยให้พวกเขาระบายกับคุณ และพยายามที่จะรับฟังเรื่องราวทั้งสองด้านแสดงตนว่า  คุณเข้าใจสถานการณ์ท่ียากเย็นเรื่องนี้และจากนั้นให้อธิบายว่าการรบกันของพนักงานนี้
จะ
ส่งผลกระทบต่อทีมงานในที่สุด  ให้พูดว่า " คุณทั้งสองคนถ้าเข้ากันไม่ได้จะทำให้ทุกคนลำบากไปด้วย
และทำให้พวกเราทำงานคืบหน้าไปอย่างดีไม่ได้เลย
" 
แต่
ก่อนที่คุณให้คำแนะนำ 
ให้ถาม
ว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ถ้าพวกเขาตกลง คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกัน

แต่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเช่นกัน
ถ้ารบกับเพื่อนร่วมงานของเจ้านาย
เว้นแต่ปัญหานั้นจะส่งผลกระทบรุนแรงกับงานอย่างแท้จริง 
เพราะถ้าไม่แก้ไขจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายมากยิ่งขึ้น
ถ้าปัญหาอยู่นอกขอบเขตในการเข้าไปแก้ไขแล้วแนะนำให้เปิดโอกาสให้กับบุคคลที่สามเข้ามาแก้ไข เช่นคนจาก HR


The Management Tip of the Day from Harvard Business Review


October 10, 2014

What to Do When Coworkers Fight

It's always uncomfortable when two coworkers fight. If the conflict is getting in the way of teamwork, talk to them. Let them vent to you, and try to get both sides of the story. Show that you understand how hard the situation is, and then explain how their fighting is affecting the team. Maybe say, “You two not getting along is hard for everyone, and it's preventing us from doing good work.” But before you offer advice, ask if they want your help. If they do, you can problem-solve together. It's rarely a good idea to involve the fighting coworkers' boss – unless the problem is truly hurting work – because that would escalate the situation. If the issue is outside of your comfort zone, suggest they turn to a third party, like someone from HR. 

ไม่มีความคิดเห็น: