ให้ทุกคนพูดที่ในที่ประชุมของพนักงาน


หลาย ๆ คนเห็นว่าการประชุมของพนักงานเป็นการเสียเวลา 
เพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้นลองชักชวนทุกคนในห้องให้มีส่วนร่วมพูดด้วย
ไม่อนุญาตให้คนตั้งข้อสงสัยผิดปกติยึดครองการพูดแต่คนเดียว
ในขณะที่คนอื่น ๆ ยังคงปิดปากเงียบสงบเป็นส่วนใหญ่ 
ถ้าคุณต้องการได้ยินเสียงของทุก ๆ คน:

ขอแนวคิดล่วงหน้า
ทุกคนจะได้เตรียมความพร้อม 
เพื่อให้พวกเขาได้เตรียมหาเหตุผล
พร้อมกับข้อเท็จจริงที่ให้การสนับสนุน

อย่าปล่อยให้คนเห็นแก่การคูย(ผูกขาดการคุย)
ให้ยุติด้วยสุภาพ  "ขอโทษ  ขอขัดจังหวะ 
ผมต้องการให้แน่ใจว่า 
เรามีเวลาพอที่จะได้ยินเสียงจากทุกคน"

ให้แท่นประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมที่แตกต่างกัน 
กำหนดเวลาสำหรับทีมงานที่เงียบสงบ
ให้มีเวลาพูดเฉพาะในวาระการประชุม

ถามคนที่มีมุมมองแตกต่างด้วยคำถามที่ตรงไปตรงมา
" เราขาดอะไร " คิดว่าเราผ่านจากจุดนี้ทั้งหมดได้หรือไม่" 
" ขอเลือกคนที่ยังไม่ได้พูดขึ้นมาพูดได้ไหม "

The Management Tip of the Day from Harvard Business Review


October 21, 2014

Give Everyone a Say in Your Next Staff Meeting

Many people see staff meetings as a waste of time. To make them more useful, try engaging everyone in the room. Don’t allow the usual suspects to dominate the discussion while others remain largely quiet. If you want to hear from everyone:
  • Ask for ideas ahead of time. People will be able to prepare, so they can present their arguments backed up by facts.
  • Don’t let people hog the conversation. Interrupt them nicely: “Excuse me, George, I'm sorry to interrupt you, but I want to make sure we have time to hear from everyone.”
  • Give the podium to different participants. Create airtime for quiet team members by giving them a specific slot on the agenda.
  • Ask different people direct questions. “Are we missing something?” “Have we thought this through from all possible angles?” Cold call on people who don't speak up.

ไม่มีความคิดเห็น: