วิธีการที่ไม่เห็นด้วยกับเจ้านาย

คุณสามารถเสนอมุมมองอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา
แต่ค่อนข้างจะยุ่งยากถ้าไม่เห็นด้วยกับเจ้านาย
แต่ต้องแสดงเรื่องที่ไม่เห็นด้วยอย่างมีประสิทธิภาพ

ในครั้งแรก การสนทนาต้องเกี่ยวกับ
วิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมา
จะช่วยให้แนวทางปฏิบัติเรื่องนี้มีผลได้
เมื่ออารมณ์สงบลงพร้อมกับความเครียดลดลง

ก่อนที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยกับเจ้านาย
ต้องทำให้เจ้านายเชื่อว่า
การแสดงออกในเรื่องความคิดเห็นนี้
ไม่ใช่เป็นการไม่เคารพหรือ
ไม่ยอมรับตำแหน่งเจ้านาย

แต่ให้เสนอในมุมมองภาพรวม/ภาพใหญ่
กรอบแนวคิดสำคัญในบริบท
ที่มีวัตถุประสงค์/เป้าหมายร่วมกัน
เพื่อย้ำเตือนเจ้านายว่า
กำลังทำงานร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
แต่ขออนุญาตนำเสนอมุมมองที่แตกต่างออกไป

ตัวอย่าง ถ้ากำลังพยายามคัดค้าน
ในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจที่เกิดขึ้นแล้ว
ให้ลองพูดว่า

" ผมอยากจะบอกเรื่องที่ยังกังวล
แต่ผมเกรงว่ามันอาจจะเหมือนว่า
ผมสงสัยในบทบาทของหัวหน้า
แต่ผมขอยืนยันว่าไม่ใช่

ผมเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่า
ถ้าผมไม่ได้เสนอมุมมองในเรื่องนี้
ที่แตกต่างไปจากการตัดสินใจของหัวหน้า
จะดูเหมือนว่าผมไม่ได้ซื่อสัตย์กับเรื่องงาน "


The Management Tip of the Day from Harvard Business Review

February 20, 2015

The Safe Way to Disagree with Your Boss


You should be able to express your views openly and honestly, but it can be tricky to disagree with your boss. You have to express dissent effectively. First, have a conversation about how to handle disagreements when they arise. It helps to establish these practices when emotions are calm and stakes are low. Before disagreeing, assure your boss that you respect her and her position. Then help her see the bigger picture. Frame your argument in the context of a mutual purpose to remind her that you’re working toward the same goals. Ask for permission to offer a differing view. For example, if you’re trying to express reservations about a decision, say, “I’d like to share a concern, but I’m worried it will sound like I doubt your character. I don’t. But I don’t think I’d be fully loyal if I didn’t share my perspective. May I?”

ไม่มีความคิดเห็น: