อย่าให้กลุ่มใหญ่ต่อต้านแนวคิด

คนเรามักจะจำกัดตนเองไว้เมื่อทำงานในกลุ่ม
เพราะไม่อยากแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกับคนในกลุ่ม
แม้ว่าผู้นำบางคนจะยอมรับการเสนอความเห็นแย้ง
แต่คนเราส่วนมากไม่ชอบท้าทายเจ้านาย

ดังนั้นต้องแสดงให้เห็นว่า
ยินดีที่จะฟังมุมมองและความเห็นแย้ง
พยายามอย่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ในเรื่องนี้
เปิดช่องทาง/เนื้อในการสนทนาและอภิปรายเพิ่มเติม

ยิ่งสมาชิกในทีมมีการรวมกลุ่มกันมาก
จะมีวิจารณญาณกันมากขึ้น
และต่างยินดีที่จะร่วมกันสนับสนุน
และแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้น

ถ้าบางคนยังไม่ได้มีส่วนร่วม
ให้ลองปรับแรงจูงใจโดยการให้รางวัลกลุ่ม
ไม่ใช่รางวัลเฉพาะคนคนเดียว
คนเราจะมีแนวโน้มที่กระโจนลงไปในเรื่องนี้
เพราะต่างได้รับประโยชน์ที่ดีจากการตัดสินใจของกลุ่มThe Management Tip of the Day from Harvard Business Review

February 4, 2015

Don't Let a Group Dynamic Quash Critical Thinking

People often censor themselves when working in groups because they don't want to be punished for voicing an opinion that differs from everyone else's. Leaders sometimes even promote this self-censorship by expressing their own views early on. (People don't like challenging the boss.) So you need to show that you're willing to hear different perspectives and disagreements. Try not to take a firm position at the outset to make space for more discussion and debate. And encourage critical thinking as soon as your group comes together so members will be more willing to contribute and less likely to keep silent. If people still aren't participating, try restructuring incentives to reward group – not individual – success. People will be more likely to jump in if they know that they have something to gain from a good group decision.

ไม่มีความคิดเห็น: