มอบงานเพิ่มอย่างสบายใจ

แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ก็ตาม
แต่ผู้จัดการส่วนมากยังรู้สึกไม่สบายใจ
ในเรื่องการมอบหมายงานเพิ่มให้กับทีมงาน
ความกังวลหลักอย่างหนึ่งคือ
การที่พนักงานต้องส่งมอบงานเพิ่มอีก

แต่ถ้าคุณต้องการสร้างรากฐานเบื้องต้น
สำหรับการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ 
อย่าเพิ่งโยนงานที่น่าหงุดหงิดรำคาญให้พนักงาน
แต่ต้องจัดการกับความคาดหวังของพนักงาน
ด้วยการเปิดอภิปรายอย่างเสรี
ปล่อยให้พวกเขารับรู้ว่า 
พวกเขาได้โอกาสในการทำงาน
เรื่องใหม่และเรื่องที่น่าสนใจ

อธิบายถึงวิธีการใหม่ ๆ ในโครงการ
ที่จะขยายความสามารถของพวกเขา 
และสิ่งที่คุณจะสนับสนุนพวกเขา
เพื่อให้พวกเขาตัดสินใจกันเอง 

และเมื่อคุณมีงานบริหารที่น่าเบื่อ
หรือโครงการที่ล้าหลังมาก ๆ
เช่น จัดระเบียบรูปภาพทีระเกะระกะ
ยอมรับว่าไม่ชอบทำเรื่องแบบนี้

ยกให้กับพนักงานที่สามารถทำเรื่องแบบนี้
พร้อมกับบอกเหตุผลว่าเพราะอะไร
บอกบริบทเรื่องใหญ่ ๆ ที่จะช่วย
ลดความรู้สึกขุ่นมัวหรือไม่สบายใจพนักงาน
ด้วยการสร้างการจูงใจให้พนักงานทำงาน 

The Management Tip of the Day from Harvard Business Review

February 27, 2015

Delegate Your Work Without Fear of Resentment

Despite the benefits, many managers feel uneasy about delegating work to their teams. One main concern is that your staff will resent the additional work. If you want to build a foundation for effective delegating, you can’t just dump grunt work on people; you have to manage their expectations with open discussions. Let them know they’ll get opportunities to do new and interesting work. Explain how new projects will expand their capabilities, and that you’ll support them as they make their own decisions. When you do have dull administrative work or a beastly project, such as organizing a cluttered image library, be upfront about it: acknowledge that it may be beneath your employee’s abilities, but it has to be done. Give the reasons why. Providing a larger context will lessen the sense of drudgery and motivate your employee to complete the work without resentment.

ไม่มีความคิดเห็น: