ลองใช้ภาวะผู้นำที่แตกต่างจากเดิม

การเติบโตเป็นผู้นำ
จำเป็นต้องลึกซึ้งกับโครงการและกิจกรรม 
การติดต่อสัมพันธ์/โต้ตอบกับบุคคลต่าง ๆ 
ให้ทดลองวิธีการใหม่ในการรับมือกับปัญหา/เรื่องราว
ให้ลองใช้ภาวะผู้นำในแบบต่าง ๆ กันออกไป
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแบบจำลองผู้นำรายอื่นในอดีต
(แต่ต้องเข้าใจว่า  ผู้นำที่แท้ทำแบบไหน) 

หลังจากนั้นให้หยุดสังเกตและตรวจสอบอย่างจริงจัง
ว่าคุณสามารถใช้งานได้ครบองค์ประกอบ
และได้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
ได้เรียนรู้จากลักษณะและพฤติกรรมของผู้นำรายอื่น 
และทำให้เป็นตัวของตัวเอง
โดยไม่จำเป็นต้องลอกแบบฉบับมาทั้งหมด

การจำลองบทบาทผู้นำที่หลากหลายมาก 
จะมีความแตกต่างอย่างใหญ่หลวง
ระหว่างการลอกเลียนแบบบุคคลอื่น
กับการเลือกยืมแบบจากบุคคลต่าง ๆ 
การสร้าง/แก้ไขปรับปรุงลักษณะ
ภาวะความเป็นผู้นำทั้งหมดแล้ว
ทำเพื่อให้สอดคล้องต้องกันเสมอ

จากวันนี้จนกระทั่งถึงวันหน้า
จะไม่ใช่ของปลอมเลียนแบบผู้นำแล้ว
แต่เป็นการเข้าใจวิธีการเป็นผู้นำที่ดี
รู้ว่าอะไรเหมาะกับสถานการณ์
และความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมา


The Management Tip of the Day from Harvard Business Review


March 5, 2015

Keep Experimenting with Different Leadership Styles

To grow as a leader you must dive into projects and activities, interact with different kinds of people, experiment with new ways of getting things done – and try out various leadership styles. Most learning involves some form of imitation (and understanding that nothing is “original”). So stop viewing authenticity as an intrinsic state. It’s really an ability to take elements you have learned from others’ styles and behaviors and make them your own. But don’t copy just one person’s leadership style; tap many diverse role models. There is a big difference between totally imitating someone and borrowing selectively from various people to create, modify, and improve your own leadership style. It’s OK to be inconsistent from one day to the next. That’s not being a fake: it’s how you figure out what’s right for new challenges and circumstances. 

ไม่มีความคิดเห็น: