ยินดีรับฟังพนักงานพูด

บ่อยครั้งมากที่ผู้จัดการคุ้นเคยกับ
การพูดมากกว่าการฟัง 
แต่มีหลายครั้งที่คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์
โดยการฟังพนักงานอย่างจริงจัง ๆ เมื่อพวกเขาพูด
ในช่วงการสนทนาให้แสดงออกว่า 
คุณตั้งใจจะฟังโดยการปิดเสียงโทรศัพท์ 
ปิดคอมพิวเตอร์ และกำจัดการรบกวนอื่น ๆ 
ที่มีผลกระทบกับศักยภาพการฟัง

คุณต้องไม่แสดงออกหรือแสดงอาการว่า
ข้อความของพนักงานไม่สำคัญ 
ลองมาสัญลักษณ์/อาการที่นอกเหนือคำพูด(ภาษากาย)
เพราะในการสนทนาบางครั้ง
บางคนอาจพูดเรื่องหนึ่ง
แต่ในขณะที่ใบหน้าและร่างกายคนพูด
แสดงออกว่าเป็นเรื่องตรงข้าม(ไม่ตรงกับเรื่องที่พูด)
อย่าปล่อยให้เรื่องเหล่านี้ผ่านพ้นไป

ให้ตั้งคำถามที่รู้ทันพวกเขา เช่นว่า 
" ดูเหมือนว่าคุณจะตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
ให้คุณบอกผมเพิ่มเติมได้อีก หรือ 
" ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้คุณไม่สบอารมณ์
มีเรื่องอะไรบ้างที่จะบอกเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือไม่? " 
ในที่สุดลองทบทวนตรวจสอบเรื่องทั้งหมด
ที่คุณได้ยินได้ฟังแล้วตั้งคำถามว่า
" สรุปเรื่องนี้ที่ผมคิดตามที่คุณพูดมา ถูกต้องหรือไม่ "


The Management Tip of the Day from Harvard Business Review


April 27, 2015

Show Employees You’re Willing to Hear Them Out

Managers are often more accustomed to speaking than listening, but there are times when you need to shift gears and really hear your employees out. When you’re having a conversation, show that you are listening by silencing your phone, shutting off your computer, and getting rid of any other potential distractions. You don’t want to risk sending a message that the employee and his message aren’t important. Then look for nonverbal cues. In a conversation, people might say one thing while their face and body say the opposite. Don’t let these cues pass by unaddressed. Acknowledge them with questions like, “You seem excited about this, can you tell me more?” or “I get the sense that this upsets you, is there anything you need to share?” Finally, verify what you’ve heard and ask clarifying questions like, “Here’s what I thought you said, is that correct?” 

ไม่มีความคิดเห็น: