วัฒนธรรมภายในองค์กรนำพาความเสียหาย

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่า J.P. Morgan Chase
ได้จ่ายเงินไปมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ในเรื่องหนี้เสียช่วงระหว่างหมู่บ้านจัดสรรบูม
แน่นอนเป็นเงินค่าปรับจำนวนมากใช่หรือไม่ แน่นอนไม่ใช่
กรณีแบบนี้เหมือนกับ Goldman Sachs เช่นกัน
บทลงโทษแบบนี้ยังห่างไกลไปจากความเป็นจริง
วัฒนธรรมภายในองค์กรที่บริษัทเหล่านี้
แน่นอนเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากเมื่อต้องการตรวจสอบ
แต่ถ้าไม่พิจารณาวิเคราะห์อย่างมากในเรื่อง
เงื่อนไข ข้อจำกัด และแรงกดดันต่อผู้นำองค์กร
ที่นำพาองค์กรไปสู่ความเสียหาย
วงจรอุบาทว์เหล่านี้ก็จะกลับมาอีก


The Daily Idea from Harvard Business Review
October 02, 2013
Organizational Culture Is What Leads Banks Astray
The U.S. Justice Department, you may have heard, is pressing J.P. Morgan Chase to pony up more than $11 billion for its bad deeds during the housing boom. That’s a lot of money. But will the hefty fine accomplish much? Probably not. The problem — and this was the case with Goldman Sachs, too — is that these punishments don’t go far enough in addressing the real issue: the organizational culture at these companies. Of course, that’s a much more complex thing to examine, but if we don’t take a hard look at the conditions, constraints, and pressures that lead these organizations astray, the cycle will continue.

ไม่มีความคิดเห็น: