พัฒนาตนเองด้านอารมณ์

คนทุกคนมีความรู้สึกวิตกกังวัล
เรื่องน่าสงสัย หรือ หวดกลัว แม้แต่ในที่ทำงาน
ความพยายามที่จะลดหรือไม่สนใจ
อารมณ์ความรู้สึกนี้สามารถขยายให้ใหญ่ขึ้นได้
แต่ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะไม่รับรู้
หรือพยายามที่จะลดละประสบการณ์อารมณ์ข้างใน
ด้วยการพัฒนา " อารมณ์ที่คล่องตัว " 
ทักษะที่ช่วยให้ผู้นำเผชิญหน้ากับประสบการณ์ภายใน
ในด้านเรื่องที่สนใจและมีประสิทธิภาพ
วิธีการเหล่านี้ทุกคนสามารถทำได้เช่นเดียวกัน :

รับรู้รูปแบบอารมณ์ตนเอง

กรณีใดบ้างที่ความคิดของคุณ
เริ่มแข็งกระด้างและย้ำคิดย้ำทำ
เหมือนแผ่นเสียงตกร่องที่ฟังซ้ำอยู่ตลอดเวลา
นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า
คุณเริ่มติดกับดักความคิดหรือความรู้สึก

ระบุความคิดและอารมณ์
เรื่องแบบนี้ทำให้รับรู้ทั้งหมดอย่างที่เป็น
แหล่งที่มาของอารมณ์ชั่วคราว
ที่อาจจะพิสูจน์ว่ามีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์
ลองใช้มุมมองเบื้องบนไปที่อารมณ์ของตนเอง
พยายามทำให้ง่าย ๆ กับเรื่องนี้
จะเปลี่ยนความคิด
" ผู้ร่วมงานทำผิด ทำให้ผมโกรธมาก " 
กลายเป็น
" ผมคิดว่าผู้ร่วมงานทำผิด และผมรู้สึกโกรธ "

ยอมรับความรู้สึกด้วยทัศนคติที่เปิดกว้าง

อารมณ์ดังกล่าวอาจจะส่งสัญญาณว่า 
มีเรื่องที่สำคัญที่ต้องมีเดิมพัน 
เทียบเท่ากับคุณค่าตนเอง
เรื่องแบบนี้จะสร้างโอกาส
ที่จะดำเนินการกับอารมณ์เหล่านี้

เรียบเรียงจาก
Management Tip of the Day: Develop Your Emotional Agility
Harvard Business Review, November 08, 2013

Everyone has felt critical, doubtful, or scared, even at work—and attempting to minimize or ignore such emotions can amplify them. Effective leaders neither buy into nor try to suppress their inner experiences—instead, they develop “emotional agility,” a skill which enables them to approach their inner experiences in a mindful and productive way. These practices can help you do the same:
Recognize your patterns. In what instances does your thinking become rigid and repetitive, playing like a broken record you’ve heard time and time again? That’s a telltale sign that you’ve been hooked by a thought or feeling.
Label your thoughts and emotions. This allows you to see them as they are: transient sources of data that may or may not prove helpful. Taking this “helicopter view” of your emotions simplifies them; it turns the thought “My coworker is wrong—he makes me so angry,” into “I’m having the thought that my coworker is wrong, and I’m feeling anger.”
Accept feelings with an open attitude. They may be signaling that something important is at stake, like your values. This gives you the chance to act on them.   
   

ไม่มีความคิดเห็น: