ความสมบูรณ์แบบคือศัตรูความสำเร็จ

" บางครั้งความสมบูรณ์แบบสามารถเป็นศัตรูของความสำเร็จ " 
ตัวอย่าง Bell Labs หน่วยวิจัยของ AT&T 
ย้อนกลับไปในปี 1946 มีการพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ
แต่สิ่งประดิษฐ์นี้ไม่เคยได้รับโอกาสในการทำการตลาดอย่างเต็มที่
เพราะความคิดที่ว่า มันยังไม่ได้มาตรฐานที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติของทีม
ผลการรอคอย ทีม ฺBell Labs ต้องสูญเสียโอกาสไปอย่างมาก
นั่นคือ การไม่ได้บอกถึงผลการทดลองกับแนวความคิดเห็น
ข้อวิพากษ์วิจารณ์ และการไม่ยอมผ่อนปรน
กับกิจกรรมของนวัตกรรมเป็นเรื่องที่ไ่ม่ดี

ผลจากเรื่องนี้ ทำให้ Bell Labs ในที่สุด
มีอิทธิพลต่อแนวความคิดหลักขององค์กร
ทั้งหมดก็คือบางครั้งเรื่องที่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีพอ

เรียบเรียงจาก
The Daily Idea from Harvard Business Review, November 07, 2013

It’s Better to Be Imperfect Than Sorry
“Sometimes, perfection can be the enemy of accomplishment.” Take Bell Labs. The research wing of AT&T developed mobile phone technology way back in 1946, but the powers that be never fully went to market with the idea because it didn’t live up to the team’s perfect standards of flawlessness. By waiting, the Bell team wasted a huge opportunity. That’s not to say that experimentation, feedback, and the relentless pursuit of innovation are bad things. Far from it. Bell Labs, after all, was a powerhouse at the time. All it means is that sometimes good is good enough.
 

ไม่มีความคิดเห็น: