คิดง่ายแต่ทำยาก

หลายบริษัทพยายามที่จะ 
มีแนวโน้มนำการเปลี่ยนแปลง
ด้วยการใช้เวลาอย่างมากกับ
การสร้างสรรค์ความคิด
การประชุมระดมสมอง การแข่งขัน ติดขัด 
เรื่องแบบนี้ทำให้สูญเสียทรัพยากรเป็นอย่างมาก

ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทจำนวนมาก
ไม่มีปัญหาในการสร้างสรรค์ความคิดที่ดี 
แต่มีพนักงานจำนวนน้อยมาก
ที่จะก้าวข้ามไปสู่ขั้นตอนอื่น
ในกระบวนการนวัตกรรม 

การเลือกความคิดที่ถูกต้อง
ความกระตือรือร้นและการดำเนินงาน 
ดังนั้นขั้นตอนแนวความคิดเดิม
บริษัทควรสนใจที่จะตรวจสอบ
ถ้าเรื่องนี้ทำได้ อัตราความสำเร็จ
ที่ควรจะปรับปรุงคือผลลัพธ์

เรียบเรียงจาก
The Daily Idea from Harvard Business Review, November 14, 2013
Ideas Are Easy; Execution Is HardCompanies trying to innovate tend to spend a lot of time generating ideas: Brainstorming sessions. Contests. Jams. This can be a huge waste of resources. In fact, most companies have no trouble generating great ideas. But very few are adept at the other steps in the innovation process: picking the right idea, expressing enthusiasm, and executing. So these post-idea stages are what companies should focus on. If they do, their success rates should improve as a result.

ไม่มีความคิดเห็น: