ปลุกลูกน้องท้าทายเจ้านาย

พวกเราต่างชื่นชอบกับคนที่กลับมาบอกเล่า
เรื่องราวซ้ำกับเรื่องที่พวกเราเชื่อ/คิดอยู่แล้ว
แต่ความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องที่เลวร้าย
เพราะนำไปสู่การตัิดสินใจที่ชาญฉลาด
มีผู้นำเพียงไม่กี่คนที่มุ่งมั่นกับ
การค้นหาความคิดเห็นที่ท้าทาย

ถ้าคุณกำลังส่งสัญญาณให้ทีมงานเห็นชัดได้ว่า
ต้องการจะได้มุมมองที่แตกต่างออกไปจากตัวคุณ
การยอมให้ทีมงานรับรู้ว่ายินดีต้อนรับความคิดเห็น
แม้ว่าจะแปลกแตกต่างอย่างยิ่งจากความคิดเห็นของคุณ
เมื่อผู้คนที่ได้รับการสนับสนุนให้แสดงออกในเรื่องนี้
พวกเขาแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
พิจารณาข้อสมมติฐาน ระบุทางเลือกที่มีความคิดสร้างสรรค์
และแจ้งให้คุณรับทราบ/รับรู้ข้อผิดพลาด

หรือใช้ขั้นตอนต่อไป  
ระบุคนที่ท้าทายกฎเกณฑ์ที่เชื่อถือได้
ให้เป็นหัวหน้า(เสนาธิการ/ที่ปรึกษา)
เพื่อคัดค้านหรือเสนอแนะคุณในเรื่อง
การตัดสินใจที่กำลังจะทำ
เชิญชวนให้คิดใหม่ทำใหม่
ขัดแย้งหรือแม้แต่ไม่ยอมรับ
ความเป็นเจ้านายของคุณ

Management Tip of the Day: Encourage Your Team to Challenge You
Harvard Business Review,  November 15, 2013
We’re all drawn to people who repeat back to us what we already believe. But dissent, not consensus, leads to smarter decisions. Still, few leaders actively seek out challenging opinions. Are you clearly signaling to your team that you want to hear views different than your own? When people are encouraged to express divergent opinions, they share more information, reconsider assumptions, identify creative alternatives, and alert you to errors. Let your team know you welcome their opinions even—especially—if they differ from yours. Or take it a step further: Enlist a trusted Challenger in Chief to interrogate you about the decisions you’re making, inviting you to rethink, contradict, or even refute your position.

ไม่มีความคิดเห็น: