ที่ปรึกษาควรทำได้ตามที่แนะนำ

ที่ปรึกษาสามารถทำตนอยู่ภายในฟองสบู่ที่สวยงามอย่างง่าย ๆ
เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าืัที่ปรึกษาไม่ได้ทำงาน "งานจริง" ในเวลาืัที่เหมาะสม
ถ้าไม่ได้ทำงานหนักอย่างแท้จริงเป็นเวลานาน
ก็เป็นเรื่องยากที่จะขับเคลื่อนทันกับวงการอุตสาหกรรม

ดังนั้นบางทีปรึกษาควรออกไป
และทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวตำนาน
ให้กับคนที่จ่ายค่าพรีเมี่ยมสำหรับคำแนะนำ
ทุกครั้ง และช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

วิธีการที่ดีคือ ให้ที่ปรึกษาทำงานที่ท้าทายสมมติฐานที่ลึกซึ้ง
ทฤษฏีทั้งหลายทั้งปวงที่ยืนอยู่ในอากาศ(นามธรรม)
ให้ทำได้เป็นจริงเป็นจังเกี่ยวกับการบริหารจัดการ นวัตกรรม
เรื่องราวแบบนี้จะทำให้ที่ปรึกษาต้องร้อนร้นในการทำงาน
และนี่คือเรื่องราวที่ดีในการให้คำปรึกษา

เรียบเรียงจาก
The Daily Idea from Harvard Business Review, October 15, 2013
Consultants Should Practice What They Preach
Consultants can get stuck inside a bubble pretty easily. This is especially true if they haven’t worked a “real job” in quite some time. Long removed from the daily grind, it’s hard to keep up with the shifts in an industry. So perhaps consultants should go back and work with the folks who pay a premium for their advice every once and awhile. It’s a great way to challenge one’s deepest assumptions. All those air-tight theories about management, innovation, and leadership? They’ll probably need to be tweaked — and that’s a good thing.

ไม่มีความคิดเห็น: